Kommunal eller fristående grundskola?

Grundskolor kan vara kommunala, statliga eller fristående. Om skolan är kommunal är det kommunen som är huvudman (ägare). På en fristående skola (friskola) kan huvudmannen vara ett bolag, en stiftelse eller en förening.

Elever med papper på musikundervisning.

Kommunala skolor

När kommunen driver en skola är det utbildningsförvaltningen eller utbildningsnämnden i kommunen som är huvudman för skolan.

De flesta grundskolor är kommunala och det vanligaste är att elever går i en kommunal skola nära hemmet.

Fristående skolor

Fristående skolor har en annan huvudman (ägare) än kommunen. Huvudmannen för en fristående skola är skolans styrelse eller liknande. Den som vill starta en fristående skola ansöker om tillstånd från Skolinspektionen.

Fristående skolor är öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som eleverna får i kommunala skolor.

Olika inriktningar

Varje grundskola har möjlighet att ha olika inriktningar, till exem­pel engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser. Fristående skolor kan också vara konfessionella, alltså ha en religiös inriktning.

Om en skola inte följer bestämmelserna

Om en grundskola inte följer de bestämmelser som gäller för skolan kan du anmäla ett klagomål till huvudmannen. Om det inte hjälper kan du lämna information om missförhållanden till Skolinspektionen. De kan vidta olika åtgärder för att skolan ska bli bättre. När det gäller fristående skolor kan Skolinspektionen även återkalla godkännandet. Då tvingas skolan att stänga.

/