Kommunal eller fristående skola?

Grundskolor kan vara kommunala, statliga eller fristående. Om skolan är kommunal är det kommunen som är huvudman (ägare). På en fristående skola (friskola) kan huvudmannen vara ett bolag, en stiftelse eller en förening.

Elever med papper på musikundervisning.

Jämsides med de kommunala och statliga skolorna inom det offentliga skolväsendet i Sverige så finns det också fristående skolor. På en fristående skola kan ett bolag, en stiftelse eller en förening vara huvudman.

De flesta fristående skolor har allmän inriktning, men det finns också skolor med religiös inriktning och waldorfskolor. Enligt skollagen kan fristående skolor, till skillnad från offentliga ha en konfessionell inriktning. Det innebär att utbildningen på skolan har en religiös inriktning. Att utbildningen på en skola har religiös inriktning kan till exempel innebära att eleverna i skolan ber tillsammans utanför den ordinarie undervisningen eller att skolmaten är anpassad. Undervisningen på konfessionella skolor måste vara fri från religiösa inslag. Konfessionella skolor med religiös inriktning är öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala grundskolor.

Om den fristående skolan inte följer gällande bestämmelser kan Skolinspektionen återkalla godkännandet.

Senast uppdaterad 30 augusti 2023