Innehåll på denna sida

Vad är en bra skola?

Alla barn och ungdomar har rätt till en bra skola. Alla har också rätt att välja vilken skola de vill gå i. Men för att ta reda på vilken skola som är bra behövs fakta och att man själv vet vad man tycker är viktigt. 

Alla barn och ungdomar har rätt till en bra skola. Alla har också rätt att välja vilken skola de vill gå i, med vissa begränsningar.

Läs mer om regler vid val av grundskola

Skolor skiljer sig åt på olika sätt

Friheten att välja skola har gjort att skolor profilerar sig på olika sätt. De kanske vill satsa på något de är extra bra på och förstås också locka elever. Skolor kan skilja sig åt när det gäller hur väl de nationella målen uppfylls. Resultaten på nationella prov ser olika ut mellan skolor och elevernas betyg skiljer sig åt. Det kan bero på olika saker. Ofta brukar elevernas bakgrund lyftas fram som en faktor som påverkar resultaten. Men oavsett vilka elever som går på skolan ska den ha bra undervisning och en trygg miljö för alla barn. Skolan ska hjälpa alla elever att nå så långt som det är möjligt. Det är en fråga om likvärdighet och rättvisa.

Hur ska man veta vilken skola som är bra? Att få en helhetsbild av en skola kräver att man tar reda på fakta och sätter ihop olika pusselbitar. Framförallt ska man fråga sig vad man själv tycker är viktigt.

Hitta och jämför grundskolor

Verktyget Hitta och jämför grundskolor hjälper dig att hitta olika uppgifter om lärare och elevresultat för skolorna som du kan jämföra. Det finns också exempel på frågor som du kan ställa till skolan för att få veta mer. Syftet är att ge elever och föräldrar stöd när de ska välja skola.

Verktyget för att hitta och jämföra skolor

Tips på frågor du kan ställa till skolan

/