Innehåll på denna sida

Gymnasieingenjör

Efter teknikprogrammet kan du gå ett påbyggnadsår för att utbilda dig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och ger goda möjligheter till jobb direkt efter utbildningen.

gymnasieingenjör vägledningswebben

En ingenjör är utbildad för att lösa problem. Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt men några av de jobb som kan vara aktuella är projektledare, produktionstekniker, designer eller arbetsledare.

Utbildningen har fyra profiler:

  • Design och produktutveckling
  • Informationsteknik
  • Produktionsteknik
  • Samhällsbyggande

Profilerna bygger på teknikprogrammets inriktningar. Alla elever läser kursen Gymnasieingenjören i praktiken och gör ett examensarbete.

Examensmål, profiler och programstruktur

Så här är programmet upplagt

Under studietiden varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen sker i samarbete mellan skolan och näringslivet. Minst 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande (apl) ingår i vidareutbildningen för att förbereda eleverna för rollen som ingenjör. Eleverna ska få möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter bland annat med hjälp av den internationellt erkända CDIO-modellen där eleverna får tänka ut lösningar på faktiska problem, skapa en lösning, genomföra och sedan förvalta lösningen.

Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att se till att utbildningen är relevant och leder till kompetenser som arbetsmarknaden vill ha.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år (skolverket.se)

Poängplan

I poängplanen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Poängplan för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år (pdf)

Behörighet

Du är behörig att söka vidareutbildningen om du har en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller en likvärdig utbildning. I examen ska två karaktärskurser inom valt område ingå. Vilka karaktärskurser beror på vilken profil du söker. Om du väljer den profil som motsvaras av teknikprogrammets inriktning så finns karaktärskurserna obligatoriskt i din gymnasieexamen. Om du gått inriktningen teknikvetenskap eller väljer annan profil än årskurs två och tre behöver du följande säkerställa att du att du får med dig rätt karaktärskurser.

Förklarande bild över behörighetskrav och urval till gymnasieingenjör Pdf, 947.2 kB.

Karaktärskurser för de olika inriktningarna och profilerna SKOLFS 2016:13

Åldersgräns

Det är möjligt att göra ett studieuppehåll innan du börjar på vidareutbildningen det fjärde året, men du måste börja på utbildningen senast det kalenderår då du fyller 22 år.

Finansiering

För elever som fyllt 20 år finns möjlighet att finansiera studierna med studielån från CSN. Innan dess berättigar studierna till studiebidrag.

Information om hur du ansöker om studielån hos Centrala studiestödsnämnden, CSN

Ansökan till programmet

Vidareutbildningen till gymnasieingenjör är riksrekryterande, vilket innebär att du kan studera var i landet du vill. Oavsett vilken skola du väljer att söka till ska du ansöka i den kommun du bor i. Din hemkommunskickar ansökan vidare till rätt huvudman. Du kan därför fortsätta på din valda profil även om den inte erbjuds i din hemkommun.

Gymnasieingenjör finns på dessa skolor

Använd Hitta och jämför skolor och program för att hitta skolor där gymnasieingenjörsutbildningen finns.

Hitta och jämför skolor och program

/