Innehåll på denna sida

Idrottsutbildning

På riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) finns det möjlighet att kombinera sin gymnasieutbildning med att idrotta på hög nivå.

På både RIG och NIU läser du ett vanligt nationellt gymnasieprogram och kombinerar dina studier med idrott. Totalt kan du läsa upp till 700 poäng specialidrott. Ämnet får ingå med 200 poäng i programfördjupningen, 200 poäng i det individuella valet och får dessutom läsas som utökat program med 300 poäng.

För att få erbjuda en idrottsutbildning (RIG, NIU) måste skolan vara godkänd av specialidrottsförbundet för den idrott de vill lära ut och ha fått tillstånd av Skolverket.

Antagning till RIG och NIU

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem och tas in på samma villkor.

De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala/regionala. Om du inte bor på orten där utbildningen finns blir du mottagen i andra hand, om det finns plats över.

Antagningen till RIG och NIU sker genom två ansökningsprocesser: en idrottslig och en skolmässig. De elever som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska erbjudas plats.

De som genomför antagningen tittar på dina förutsättningar och förmågor för din idrott, idrottspsykologiskt, socialt, organisatoriskt och för att klara av gymnasiestudierna

Så här ansöker du till RIG och NIU

Ansökan till RIG

Till RIG söker du via respektive specialidrottsförbund för den idrottsliga antagningen. Ansökningsblankett hittar du på respektive specialidrottsförbunds webbplats. Därefter ansöker du till skolan för att bli antagen till ett gymnasieprogram.

Specialidrottsförbund med RIG-utbildningar 2022/23 (pdf).

Sista datum för antagning varierar mellan olika förbund.

Datum för sista ansökningsdag till RIG (pdf) .

Ansökan till NIU

Till NIU söker du via respektive specialidrottsförbund för den idrottsliga antagningen. Ansökningsblankett hittar du på respektive specialidrottsförbunds webbplats. Därefter ansöker du till skolan för att bli antagen till ett gymnasieprogram.

Här hittar du en lista med alla specialidrottsförbund som har NIU- utbildningar (pdf).

Sista datum för antagning varierar mellan olika förbund.

Datum för sista ansökningsdag till NIU (pdf).

/