Innehåll på denna sida

Marinteknikutbildning

Marinteknikutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som till exempel båtbyggare, marintekniker och marin systemtekniker. Att den är riksrekryterande betyder att elever från hela landet kan söka utbildningen på samma villkor.

Du får bland annat lära dig hur olika fartyg som används som fritidsbåtar fungerar, hur motorer, system och utrustning är konstruerade och hur man reparerar fritidsbåtarna och utrustningen.

Du får också lära dig att välja rätt metod och teknik för att serva fritidsbåtar.

Programmet lägger också vikt vid att kunna kommunicera och att arbeta både självständigt och i grupp.

Minst 15 veckor av utbildningen är du på en eller flera arbetsplatser. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Apl ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På programmet läser du även gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.

Efter utbildningen kan du studera vidare på yrkeshögskolan.

Om du är intresserad av att gå marinteknikutbildningen, ta kontakt med din hemkommun.

Två olika inriktningar

El och elektronik

  • Du lär dig installera, underhålla och reparera el- och elektronikanläggningar i marin miljö. Du lär dig också om styr- och övervakningssystem för motorer och säkerhetsutrustning. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel marin systemtekniker. 

Service och reparation

  • Du lär dig hur fritidsbåtar och deras system är konstruerade och hur man reparerar system och annan utrustning. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel båtbyggare och marintekniker.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för marinteknikutbildning (skolverket.se)

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för marinteknikutbildning (pdf)

/