Innehåll på denna sida

Samiska näringar

Utbildningen samiska näringar är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan. Den är för dig som vill arbeta med rennäring, samiskt hantverk, samisk matkultur och turism. Att den är riksrekryterande betyder att elever från hela landet kan söka utbildningen på samma villkor.

Det här lär du dig på utbildningen samiska näringar

Du får bland annat lära dig hur man tillvaratar naturens resurser och förvaltar det samiska kulturarvet; betesresurserna, markerna, vilt och fiske. Du lär dig också hantera redskap, tekniska hjälpmedel och terrängfordon. Du får också kunskap om samisk kultur, samernas historia och samhällsutveckling fram till idag Programmet lägger också vikt vid att kunna kommunicera och att arbeta både självständigt och i grupp.

På programmet läser du även gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Utbildning på arbetsplats

Minst 15 veckor av utbildningen är du på en eller flera arbetsplatser. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Apl ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för utbildningen samiska näringar (skolverket.se)

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för utbildningen samiska näringar (pdf)

Efter utbildningen - arbete och studier

Utbildningen kan leda till arbete som renskötare, samisk hantverkare och guide till natur-, kultur- och matupplevelser inom besöksnäringen.

Efter utbildningen kan du studera vidare på yrkeshögskolan.

Kontakta skolan om du är intresserad av att gå utbildningen samiska näringar. Du ansöker direkt till skolan.

Läsåret 2022/2023 finns det ingen skola som har utbildningen samiska näringar.

/