Innehåll på denna sida

Sjöfartsutbildning

Sjöfartsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som befattningshavare inom däcks- eller maskinavdelningen ombord på handelsfartyg.

Du har också möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier till fartygsbefäl och maskinbefäl.

Utbildningen är riksrekryterande. Det betyder att elever från hela landet kan söka utbildningen på samma villkor.

Du får bland annat lära dig om fartygsdrift och underhåll, om olika fartygstyper och lasthantering. Du får också lära dig hur det är att jobba som vaktgående personal ombord. Du lär dig säkerhets- och miljöskyddsarbete på fartyg. Utbildningen ger också en förståelse av hur det är att arbeta som sjöman, ofta med långa resor då man är hemifrån och lever tätt med sina arbetskamrater. Programmet lägger också vikt vid att kunna kommunicera och att arbeta både självständigt och i grupp.

Minst 15 veckor av utbildningen är du på en eller flera arbetsplatser (fartyg). Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Apl ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På programmet läser du även gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Efter utbildningen kan du studera vidare på yrkeshögskolan. Genom att läsa kurser som förbereder för högskoleutbildning till fartygsbefäl eller maskinbefäl kan du söka till någon av landets sjöbefälsskolor.

Om du är intresserad av att gå sjöfartsutbildningen, ta kontakt med din hemkommun.

Två olika inriktningar

Däck

  • Du lär dig om drift och underhåll av fartygets däck. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel matros. 

Maskin

  • Du lär dig om drift och underhåll av fartygets maskiner. Inriktningen kan leda till arbete som till motorman och fartygselektriker.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för sjöfartsutbildning (skolverket.se)

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för sjöfartsutbildning (pdf)

/