Innehåll på denna sida

RIKSREKRYTERANDE YRKESUTBILDNING

Tågteknikerutbildning

Tågteknikutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med att underhålla tåg. Att den är riksrekryterande betyder att elever från hela landet kan söka utbildningen på samma villkor.

Tågteknikutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan.

Tågteknikutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med att underhålla tåg. Att den är riksrekryterande betyder att elever från hela landet kan söka utbildningen på samma villkor.

Du får bland annat lära dig hur tåg och andra spårbundna fordon fungerar, är konstruerade och hur man felsöker, reparerar och servar fordonen och deras kringutrustning. Du lär dig att välja rätt utrustning och metod med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

Du får också utbildning i datorer och datasystem och kunskaper om nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra bestämmelser.

Programmet lägger också vikt vid att kunna kommunicera, att arbeta både självständigt och i grupp.

Minst 15 veckor av utbildningen är du på en eller flera arbetsplatser. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Apl ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På programmet läser du även gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Utbildningen kan leda till arbete som till exempel tågmekaniker eller underhållsmekaniker.

Efter utbildningen kan du studera vidare på yrkeshögskolan.

Om du är intresserad av att gå tågteknikutbildningen, ta kontakt med din hemkommun.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för tågteknikerutbildning (skolverket.se)

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för tågteknikerutbildning (pdf)

/