Idrottsutbildning

På riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) finns det möjlighet att kombinera sin gymnasieutbildning med att idrotta på hög nivå.

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala/regionala.

För att få erbjuda en idrottsutbildning (RIG, NIU) måste skolan vara godkänd av specialidrottsförbundet för den idrott de vill lära ut och ha fått tillstånd av Skolverket.

På både RIG och NIU läser eleven på ett vanligt nationellt program och kombinerar sina studier med idrott. Elever som går de här utbildningarna kan få läsa totalt 700 poäng specialidrott. Ämnet får ingå med 200 poäng i programfördjupningen, 200 poäng i det individuella valet och får dessutom läsas som utökat program med 300 poäng.

Ansökan

Till RIG söker man via respektive specialidrottsförbund.
Ansökan till NIU gör man direkt till skolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Senast uppdaterad 20 september 2019