Samiska näringar

Utbildningen samiska näringar är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan.

Utbildningen samiska näringar är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med rennäring, samiskt hantverk, samisk matkultur och turism. Att den är riksrekryterande betyder att elever från hela landet kan söka utbildningen på samma villkor.

Utbildningen samiska näringar är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med rennäring, samiskt hantverk, samisk matkultur och turism. Att den är riksrekryterande betyder att elever från hela landet kan söka utbildningen på samma villkor.

Du får bland annat lära dig hur man tillvaratar naturens resurser och förvaltar det samiska kulturarvet; betesresurserna, markerna, vilt och fiske. Du lär dig också hantera redskap, tekniska hjälpmedel och terrängfordon. Du får också kunskap om samisk kultur, samernas historia och samhällsutveckling fram till idag Programmet lägger också vikt vid att kunna kommunicera och att arbeta både självständigt och i grupp.

Minst 15 veckor av utbildningen är du på en eller flera arbetsplatser. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Apl ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På programmet läser du även gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Utbildningen kan leda till arbete som renskötare, samisk hantverkare och guide till natur-, kultur- och matupplevelser inom besöksnäringen.

Efter utbildningen kan du studera vidare på yrkeshögskolan.

Kontakta skolan om du är intresserad av att gå utbildningen samiska näringar. Du ansöker direkt till skolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Senast uppdaterad 24 januari 2020