Innehåll på denna sida

Språk i gymnasieskolan

Kunskaper i flera språk ger dig nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. I gymnasieskolan kan du välja att läsa flera olika språk. Om du har ett annat modersmål än svenska kan du också ha rätt till modersmålsundervisning.

Välja språk i gymnasieskolan

Språk ingår inte i alla program i gymnsieskolan. Men kurser i språk kan erbjudas som individuellt val på alla gymnasieprogram och inom programfördjupningen på några program.

Välja språk i gymnasieskolan

Modersmål i gymnasieskolan

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt att få modersmålsundervisning i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter rätt att läsa ditt modersmål.

Din rätt att läsa modersmål i gymnasieskolan

/