Innehåll på denna sida

Det här är den svenska skolan

Från förskola till universitet.

Från det att ditt barn fyller 1 år kan barnet gå i förskola. Förskolan är frivillig att delta i. Från och med hösten det år som ditt barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola. Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och är avgiftsfri. I förskolan ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära genom lek och skapande, både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Det är obligatoriskt för barn från 6 års ålder att börja i för­skoleklass. Efter förskoleklassen börjar barnen i grundskolan eller motsvarande skolformer. För elever mellan 6 och 13 år finns fritidshem som är öppet före och efter skoltid samt under skollov och erbjuder en meningsfulla aktiviteter under tiden när föräldrarna arbetar eller studerar.

Grundskoleutbildning är obligatorisk för alla barn. I Sverige råder skolplikt för förskoleklass och grundskolans årskurs 1–9, det vill säga i tio år.

Därefter går de flesta ungdomar tre år i gymnasieskolan. Om du är ny i Sverige och har fått permanent uppehållstillstånd har du rätt att påbörja gymnasieutbildning om du hinner börja under vårterminen det år du fyller 20 år. Om du är asylsökande har du rätt att påbörja gymnasieutbildning innan du fyller 18 år, men vissa krav på godkända betyg gäller. Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

De olika delarna i skolsystemet

Det svenska utbildningssystemet består av en mängd skolformer och utbildningar. Här kan du se de olika skolformerna och vilken ålder de olika delarna är för.

Skolformer för barn 0-5 år

Skolformer för elever 6-16 år

Före och efter skoldagen kan eleven gå på fritidshem.

Skolformer för elever 16-19 år

Skolformer för personer 18 år och äldre

Utbildningsguiden är till stor del uppbyggd utifrån det svenska utbildningssystemet. Förskola (0–5 år), grundskola (6–16 år) och gymnasieskola (16–19 år). Efter 18 års ålder finns det många olika typer av utbildningar du kan söka, till exempel komvux, folkhögskola eller universitet.
/