Det här är den svenska skolan

Från det att ditt barn fyller 1 år kan det gå i förskola. Leken är viktig i förskolan. Förskolan är frivillig att delta i.

Från hösten 2018 blir det obligatoriskt för barn från 6 års ålder att börja i för­skoleklass. Förskoleklassen är gratis.

Skolplikten förlängs med ett år och blir i regel tio år. I Sverige börjar de flesta barn förskoleklass på höstterminen det år de fyller 6 år. Det är också möjligt att låta vissa barn börja tidigare eller senare.

Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller förskoleklass, samt årskurs 1–9, det vill säga i tio år.

Därefter går de flesta ungdomar tre år i gymnasieskolan. Nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning före utgången av vårterminen det år det fyller 20; asylsökande innan de fyller 18 år. Men vissa krav på godkända betyg gäller. Gymnasieskolan kan förbereda för universitet och högskola, eller för att börja jobba direkt.

Från förskola till universitet - så här hänger det ihop

Det svenska utbildningssystemet består av en mängd skolformer och utbildningar, här kan du se hur det hänger ihop.

Karta över utbildningssystemet