Innehåll på denna sida

Välkommen till den svenska skolan

Barn och ungdomar från Ukraina är välkomna i den svenska förskolan och skolan. Att få gå i förskola eller skola, vara en del av ett sammanhang och umgås med jämnåriga skapar trygghet för barn och unga.

Till informationen på ukrainska

Till informationen på ryska

I höst drar skolorna i gång sin verksamhet igen och de är förberedda på att ta emot barn och unga som flytt från Ukraina, även om ni som familj inte planerar att stanna i Sverige på längre sikt.

Du som vårdnadshavare behöver själv kontakta kommunen du bor i för att ditt barn ska få en plats i förskolan eller skolan.

Informationsmaterial till elever och vårdnadshavare

Information om förskola och skola i Sverige (till vårdnadshavare) PDF Word.

Information om skola i Sverige (till barn och unga) PDF Word, 27.7 kB.

Rätt till förskola och skola

Om du och dina barn har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (UT-kort) eller om du har ansökt om asyl hos Migrationsverket har ni rätt till förskola och skola i Sverige.

Ansök om uppehållstillstånd eller asyl på Migrationsverkets webbplats

Förskola har ditt barn rätt till från och med 1 års ålder, om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år har ditt barn rätt till förskola även om du inte arbetar eller studerar.

Så här får du en plats i en förskola eller skola

Du som vårdnadshavare behöver själv kontakta kommunen du bor i för att få en plats i en kommunal förskola eller skola. Kommunen kan informera om de förskolor och skolor som finns och berätta om hur du ansöker. Det finns också fristående skolor i Sverige som du kan söka till. Alla skolor är gratis.

Lista över Sveriges kommuner och deras webbplatser

Årskursplacering

Grundskolan i Sverige är 10-årig och barn börjar i regel skolan vid 6 års ålder. Det första året går elever i förskoleklass och det året motsvarar årskurs 1 i ukrainsk grundskola.

När en nyanländ elev börjar i skolan gör läraren en bedömning av elevens kunskaper. Skolans rektor tar sedan beslut om vilken årskurs eleven ska gå i. Rektorn tar hänsyn till lärarens bedömning, elevens ålder och andra personliga förhållanden. Ditt barn kan gå i samma årskurs som jämnåriga elever även utan kunskaper i svenska språket.

Ungdomar som ska söka till en gymnasieskola söker via antagningskansliet i det län ni bor i (eller ibland i kommunen). På den här webbplatsen hittar du kontaktuppgifter till samtliga gymnasieantagningskanslier i hela Sverige.

Antagningskanslier, SKR:s webbplats

Lära sig svenska i skolan

För att barn och unga ska få en möjlighet att lära sig språket läser elever svenska samtidigt som de får undervisning i sin ordinarie klass.

Elever i svenska skolan har även rätt att få modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet.

Skolmat och elevhälsa

I svensk förskola och skola har alla elever rätt till kostnadsfri mat.

Skolan arbetar förebyggande för att alla elever ska må bra. Där finns tillgång till ett elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.