Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning stärker din kompetens och gör det lättare att få ett jobb. Utbildningen ges av olika utbildningsanordnare runt om i landet på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. Det finns arbetsmarknadsutbildningar som leder till en rad olika yrken.

Vem kan gå en arbetsmarknadsutbildning?

Det är flera saker som påverkar dina möjligheter att få gå en arbetsmarknadsutbildning. Arbetsförmedlingen väger samman ett antal olika kriterier och bedömer och fattar beslut om en arbetsmarknadsutbildning är aktuell för dig. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och behöver också uppfylla något av följande:

  • Du har fyllt 25 år
  • Du är yngre än 25 år och har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga
  • Du har fyllt 18 år och står långt ifrån arbetsmarknaden

Utbildningens längd

Utbildningen är oftast från några veckor upp till sex månader, men kan i vissa fall vara längre. Utbildningen är på heltid.

Läs mer om arbetsmarknadsutbildningar på arbetsförmedlingen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 februari 2023