Innehåll på denna sida

Om utbildningar via Arbetsförmedlingen

Utbildningarna via Arbetsförmedlingen stärker din kompetens och gör det lättare att få ett jobb.

Olika typer av utbildningar

Det finns olika typer av utbildningar som har olika syften. De olika utbildningarna är

  • arbetsmarknadsutbildning
  • studieförberedande utbildningar på folkhögskola
  • förberedande utbildning
  • test och kartläggning

Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning är en kort yrkesinriktad utbildning inom ett yrke där det är brist på utbildad personal.

Studieförberedande utbildning på folkhögskola

Studieförberedande utbildning på folkhögskola förbereder och motiverar deltagaren inför studier på grundskole- eller gymnasienivå.

Förberedande utbildning samt test och kartläggning

Förberedande utbildning samt test och kartläggning är förberedande och orienterande utbildningar som förbereder deltagaren för ett arbete eller för att kunna delta i en utbildning.

Vem kan gå en utbildning via Arbetsförmedlingen?

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande och uppfyller Arbetsförmedlingens kriterier kan du efterfråga en utbildning. Arbetsförmedlingen gör en vidare bedömning om den utbildningen är aktuell för just dig.

Utbildningens längd

Utbildningen är oftast från några veckor upp till sex månader, men kan i vissa fall vara längre. Utbildningen är på heltid.

Olika utbildningsanordnare

De ges av olika utbildningsanordnare runt om i landet på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Om utbildningar via Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens webbplats

/