Sfi - svenska för invandrare

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska.

Du lär dig svenska så att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet och i arbetslivet. Du som inte kan läsa eller skriva alls ska få möjlighet att lära dig det.

About Swedish for immigrants, sfi, in english and other languages

Det här får du lära dig inom sfi

Målet är att du som elev ska få lära dig:

 • läsa och skriva svenska
 • tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang
 • uttal
 • använda relevanta hjälpmedel
 • anpassa språket till olika mottagare och situationer
 • hur man lär sig språk
 • strategier för hur man kan kommunicera

Sfi är gratis

Det kostar inget att studera inom sfi. Böcker och andra lärverktyg ingår. En liten kostnad kan förekomma. När du läser inom sfi kan du inte få studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studie- och yrkesvägledning

Du som elev ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Du får information om studier och om hur arbetsmarknaden ser ut.

Vill du veta mer?

Kontakta din kommun om du vill börja sfi. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Vem får läsa på sfi?

Från och med 1 juli det år du fyller 16 år kan du börja sfi. Det finns ingen övre åldersgräns för att börja studera. Du ska vara bosatt i Sverige och sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen ger.

Så här är utbildningen upplagd

Du bär med dig värdefulla kunskaper och erfarenheter och det är viktigt att dessa tas till vara i studierna. Utbildningen planeras och utformas tillsammans med dig och anpassas efter dina intressen, erfarenheter, kunskaper och mål.

Eftersom sfi riktar sig till personer med olika erfarenheter, livssituationer, kunskaper och studiemål läser olika personer kurserna olika snabbt. Därför påbörjas och avslutas kurser vid olika tillfällen för olika personer.

Du har rätt till 15 timmars undervisning i veckan i genomsnitt under en fyraveckorsperiod. Undervisningstiden kan minskas om det fungerar bättre för dig.

Du kan kombinera sfi med arbete, praktik eller en annan utbildning, t.ex. gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).

Det kan finnas möjlighet att läsa hela eller delar av en kurs på en arbetsplats. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett av flera olika sätt att få de kunskaper i svenska språket som behövs för att delta i arbetslivet.

Studievägar och kurser

Sfi har tre studievägar, 1, 2 och 3. Studieväg 1 vänder sig till dig som inte kan läsa och skriva eller har en mycket kort studiebakgrund medan studieväg 3 vänder sig till dig som är mer van att studera. Varje studieväg består av kurser. Kurserna bygger på varandra i svårighetsgrad från A-D:

 • Studieväg 1: kurs A, B, C och D.
 • Studieväg 2: kurs B, C och D.
 • Studieväg 3: kurs C och D.

Efter varje studieväg och kurs kan du avsluta din utbildning om du vill. Men du ska ges möjlighet att läsa till och med kurs D, oavsett på vilken nivå du började.

Individuell studieplan

Du som elev ska ha en individuell studieplan. Skolan utformar den individuella studieplanen tillsammans med dig. I den framgår bland annat:

 • dina utbildningsmål och
 • omfattningen på dina studier.

Den individuella studieplanen kan ändras om du vill läsa fler kurser eller ändra ditt utbildningsmål under tiden du studerar.

Betyg

Sfi använder betygsskalan A–F, samma som i exempelvis grundskolan, gymnasieskolan och på komvux. A är högsta betyget och F är icke godkänt. På läs- och skrivinlärningsdelen sätts inte betyg.

Betyg ska sättas på varje avslutad kurs. Du kan också få dina kunskaper dokumenterade i ett intyg.

Prövning – så går det till

Du har möjlighet att göra en prövning på en kurs om du är bosatt i landet och vill ha betyg på kursen. Det innebär att dina kunskaper bedöms utifrån kursplanen. Du har rätt att göra prövningar i alla kurser som betyg sätts i. Prövningen får bara göras hos en kommun som anordnar den aktuella kursen.

Om du redan har ett godkänt betyg i kursen får skolan ta ut en avgift för prövning. Avgiften får vara högst 500 kronor.

Validering – få dina tidigare kunskaper bedömda

Det kan finnas möjlighet för dig att få dina tidigare kunskaper och erfarenheter bedömda och dokumenterade. Syftet med valideringen kan vara att du vill:

 • börja studera och inför starten anpassa innehållet och nivån på dina studier så att du inte behöver läsa det du redan kan
 • förkorta tiden på en pågående utbildning, eller
 • dokumentera dina kunskaper för att kunna visa upp vid till exempel en arbetsintervju.

Om du vill göra en validering, kontakta din kommun.

Sfi på folkhögskola

Du har också möjlighet att välja att studera sfi på en folkhögskola istället för på sfi hos kommunen eftersom utbildningen även kan ges på folkhögskolor. Om du vill läsa sfi på en folkhögskola, hör med din kommun vilka möjligheter som finns.

Senast uppdaterad 12 mars 2021