Innehåll på denna sida

Om utbildningar för vuxna

Är du vuxen och funderar på att börja studera? Det finns många olika typer av utbildningar för vuxna. Vad som passar dig beror på vilka förkunskaper du har och vad som passar dig bäst utifrån din situation.

About education programmes for adults in other languages

Det finns alltid en väg framåt

Oavsett om du helt saknar utbildning, vill byta bana eller komplettera din utbildning, så finns det olika utbildningsvägar att gå. Ta reda på vilka olika alternativ som finns och välj det som passar dig.

Om du redan vet vad du vill studera eller om du inte vet alls

Om du redan vet vad du vill studera kan du testa verktyget Hitta utbildningar för vuxna. Där kan du få hjälp att hitta utbildningar inom ditt område. Om du är mer osäker på vad du vill studera kan du använda Guide för att välja studier eller yrke. Använd guiden som ett verktyg för att strukturera dina tankar och ta ett beslut.

Hitta utbildningar för vuxna

Guide för att välja studier eller yrke

På distans eller på plats?

Inom de flesta utbildningsformerna kan du läsa på distans, till exempel inom komvux, folkhögskolan eller högskolan. Fundera över om det passar dig bättre att studera på plats eller på distans.

Distansutbildning

Mer praktiskt eller mer teoretiskt?

På vissa utbildningar ingår praktik, då man gör delar av sin utbildning på en eller flera arbetsplatser. Ibland är en stor del av utbildningen förlagd till en arbetsplats och ibland handlar det om några veckors praktik. Många utbildningar är också till största delen praktiska. Sedan finns det andra utbildningar som i stort sett enbart är teoretiska. Fundera över vad som passar dig utifrån vilka mål du har med utbildningen och hur du lär dig bäst.

På svenska eller på engelska?

Många utbildningar har engelska som utbildningsspråk. I verktyget Hitta utbildningar för vuxna kan du söka fram utbildningar som ges på engelska.

Hitta utbildningar för vuxna

Prövning och validering

Vill du försöka höja ditt betyg, komma in på en utbildning, förkorta en utbildning eller få ett jobb med hjälp av allt du lärt dig? Då kan du ansöka om prövning eller validering.

Prövning och validering

Ekonomi under studietiden

Du kan få bidrag och lån från Centrala studiestödsnämnden (CSN) om du ska studera i Sverige eller utomlands. Vad du kan få beror bland annat på vad du ska studera, hur gammal du är och vilken situation du är i.

De utbildningar du hittar på Utbildningsguiden är de som är offentligt finansierade. Utöver dessa finns många utbildningar som anordnas av privata aktörer. Många av dem tar ut en avgift för utbildningen. I vissa fall kan du få låna pengar från CSN till utbildningsavgiften. Kolla med CSN vad som gäller i ditt fall.

Ekonomi under studietiden

/