Innehåll på denna sida

Om komvux i svenska för invandrare (sfi)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (komvux i sfi) är en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska.

Du lär dig svenska så att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet, i studielivet och i arbetslivet. Du som behöver lära dig läsa och skriva ska få möjlighet att lära dig det.

About Swedish for immigrants, sfi, in english and other languages

Det här får du lära dig inom komvux i sfi

Målet är att du som elev ska få lära dig

 • läsa och skriva svenska
 • tala, lyssna och samtala på svenska
 • förstå svenska
 • anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer
 • uttal
 • hur man lär sig språk
 • strategier för hur man lär sig, läser och kommunicerar
 • digital teknik och relevanta verktyg för att lära dig och för att kommunicera
 • förhålla dig till information från olika källor.

Sfi är utan kostnad

Utbildningen inom komvux i sfi kostar inget. När du studerar sfi får du tillgång till böcker och andra lärverktyg som du behöver. När du studerar inom komvux i sfi kan du inte få studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studie- och yrkesvägledning

Du som elev ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Du får information om studier och om hur arbetsmarknaden ser ut.

Vill du veta mer?

Kontakta din kommun om du vill börja sfi. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Inom komvux finns även grundläggande nivå, gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning.

Om komvux på grundläggande och gymnasial nivå

Om komvux som anpassad utbildning

Vem får läsa på sfi?

Från och med 1 juli det år du fyller 16 år kan du börja sfi. Det finns ingen övre åldersgräns för att börja studera. Du ska vara bosatt i Sverige och sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen ger.

Om att studera på sfi

Dina kunskaper och erfarenheter är värdefulla och viktiga. När du börjar studera på sfi kartlägger till exempel läraren dina kunskaper och erfarenheter. Du och din lärare planerar och utformar undervisningen tillsammans.

Sfi riktar sig till personer med olika erfarenheter, livssituationer, kunskaper och studiemål. En sfi-kurs kan ta olika lång tid för olika personer. Du kan börja och sluta sfi vid olika tillfällen.

Du har rätt till 15 timmars undervisning i veckan.

Du kan kombinera sfi med arbete, praktik eller en annan utbildning, till exempel gymnasieskola eller komvux.

Studievägar och kurser

Sfi har tre studievägar, 1, 2 och 3. Studieväg 1 vänder sig till dig som har kort eller ingen studiebakgrund medan studieväg 3 vänder sig till dig som är mer van att studera. Varje studieväg består av kurser. Kurserna bygger på varandra i svårighetsgrad från A-D:

 • Studieväg 1: kurs A, B, C och D.
 • Studieväg 2: kurs B, C och D.
 • Studieväg 3: kurs C och D.

Efter varje studieväg och kurs kan du avsluta din utbildning om du vill. Men du ska få möjlighet att läsa till och med kurs D, oavsett på vilken kurs du började.

Individuell studieplan

Du som elev ska ha en individuell studieplan. Skolan utformar den individuella studieplanen tillsammans med dig. I den framgår bland annat:

 • dina utbildningsmål
 • omfattningen på dina studier.

Den individuella studieplanen kan ändras enligt dina behov.

Betyg

Sfi använder betygsskalan Godkänt och Icke godkänt. Du ska få betyg efter varje avslutad kurs. Du kan också få dina kunskaper dokumenterade i ett intyg.

Prövning inom komvux

Du har möjlighet att göra en prövning på en kurs om du är bosatt i landet och vill ha betyg på kursen. Det innebär att dina kunskaper bedöms utifrån kursplanen. Du har rätt att göra prövningar i alla kurser som betyg sätts i. Prövningen får bara göras hos en kommun som anordnar den aktuella kursen.

Om du redan har ett godkänt betyg i kursen får skolan ta ut en avgift för prövning. Avgiften får vara högst 500 kronor.

Om prövning

Validering – få dina tidigare kunskaper bedömda

Det kan finnas möjlighet för dig att få dina tidigare kunskaper och erfarenheter bedömda och dokumenterade. Syftet med valideringen kan vara att du vill:

 • börja studera och inför starten anpassa innehållet och nivån på dina studier så att du inte behöver läsa det du redan kan
 • förkorta tiden på en pågående utbildning, eller
 • dokumentera dina kunskaper för att kunna visa upp vid till exempel en arbetsintervju.

Om du vill göra en validering, kontakta din kommun.

Om validering

Sfi på folkhögskola

Du har också möjlighet att välja att studera sfi på en folkhögskola istället för på sfi hos kommunen eftersom utbildningen även kan ges på folkhögskolor. Om du vill läsa sfi på en folkhögskola, hör med din kommun vilka möjligheter som finns.

/