Innehåll på denna sida

Om yrkeshögskola

På en yrkeshögskola kan du utbilda dig till ett yrke efter gymnasieskolan eller komvux. Utbildningarna är oftast mellan ett och tre år långa och varvar teori i skolan med praktik ute på arbetsplatser.

About higher vocational education in english and other languages

Utbildningen ska leda till jobb

Utbildningarna på yrkeshögskolan är utformade i samarbete med olika företag och organisationer för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Utbildningarnas innehåll och inriktning kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Utbildningarna är eftergymnasiala och är oftast mellan ett och tre år långa. På nästan alla utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori i skolan med praktik ute på arbetsplatser (Lärande i arbete, LIA).

Olika utbildningsanordnare

Inom yrkeshögskolan finns många olika utbildningsanordnare (skolor) runt om i landet. De som anordnar utbildningen kan till exempel vara kommuner, landsting, universitet och högskolor eller privata utbildningsföretag.

Vilka utbildningar finns det?

På yrkeshögskolan kan du välja mellan hundratals yrkesutbildningar, allt från bagare till app-utvecklare. Några exempel på områden är Hotell, restaurang och turism, Teknik och tillverkning, Kultur, media och design, Lantbruk och Data/IT.

Om yrkeshögskolan, Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

Vem kan söka till yrkeshögskolan?

För att få gå på en yrkeshögskola ska du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasial nivå. Ibland behöver du dessutom ha specialkunskaper, till exempel vissa kurser i gymnasieskolan eller erfarenhet från arbetslivet. Men reglerna är generösa, och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

Du kan söka till yrkeshögskolan om du

  • har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning (komvux)
  • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar en gymnasieexamen
  • bor i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning där
  • har förutsättningar att klara utbildningen genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på något annat sätt.

Alla oavsett ålder är välkomna att söka till yrkeshögskolan. Däremot finns det åldersbestämmelser om du vill söka studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Måste jag kunna svenska?

Du måste kunna svenska tillräckligt bra för att klara av utbildningen. Skolan avgör om dina kunskaper är tillräckliga. En del skolor ger extra stöd i svenska med yrkesinriktning.

När du inte uppfyller de formella kraven

Uppfyller du inte de formella kraven på behörighet? Då kan du ändå bli antagen till en utbildning inom yrkeshögskolan. Skolorna gör ibland undantag om de tror du kan klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Kontakta skolan och fråga vad som gäller där.

Så här ansöker du

Varje skola sköter själv antagningen till sina utbildningar. Kontakta därför skolan direkt, så får du veta vilka regler som gäller just där.

Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning görs ett urval. Hur det går till skiljer sig från utbildning till utbildning. Urvalsgrunderna kan till exempel vara betyg eller ett särskilt prov i form av ett skriftligt test eller en intervju.

Lärande i arbete

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av din utbildning sker på en arbetsplats.

Du får vidareutveckla dina kunskaper på en arbetsplats under handledning. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. LIA ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Kostnader och studiemedel

De allra flesta utbildningar inom yrkeshögskolan är avgiftsfria, men det finns en del som tar ut en studerandeavgift. På alla utbildningar måste du själv betala för litteratur och annat studiematerial. Hör med skolan om vilka kostnader som gäller för den aktuella utbildningen innan du anmäler dig.

Du har rätt att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att gå en yrkeshögskoleutbildning.

Yrkeshögskolepoäng

Yrkeshögskolepoäng (YH-poäng) anger utbildningens längd. Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 YH-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 YH-poäng ett års heltidsstudier och så vidare.

Ta hjälp av en studie- och yrkesvägledare

Det finns många utbildningar för vuxna att välja bland, både utbildningar som leder till ett yrke och utbildningar som förbereder för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet. För att ta reda på vilken nivå din tidigare utbildning ligger på kan studie- och yrkesvägledare i din kommun eller på din skola hjälpa till att bedöma dina kunskaper och erfarenheter.

På skolorna och i kommunen finns tillgång till studie- och yrkesvägledare som kan ge mer information, både om utbildningar och den svenska arbetsmarknaden.

Ta hjälp av en studie- och yrkesvägledare för vuxenstudier

/