Innehåll på denna sida

Om yrkeshögskola

På en yrkeshögskola kan du utbilda dig till ett yrke efter gymnasieskolan.

About higher vocational education in english and other languages

Utbildningarna är utformade i samarbete med lokala företag för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Utbildningarna är eftergymnasiala och är oftast mellan ett och tre år långa. På nästan alla utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori i skolan med praktik ute på arbetsplatser (Lärande i arbete, LIA).

Yrkeshögskolan är en utbildningsform som består av många olika utbildningsanordnare (skolor) runt om i landet. Anordnare kan till exempel vara kommuner, landsting, universitet och högskolor eller privata utbildningsföretag. För att få bedriva utbildning inom yrkeshögskolan måste utbildningsanordnarna ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vilka utbildningar finns det?

På yrkeshögskolan kan du välja mellan 100-tals yrken, allt från bagare till app-utvecklare. Några exempel på områden är Hotell, restaurang och turism, Teknik och tillverkning, Kultur, media och design, Lantbruk och Data/IT.

Vem kan söka till yrkeshögskolan?

För att få gå på en yrkeshögskola ska du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasial nivå. Ibland behöver du dessutom ha specialkunskaper, till exempel vissa kurser i gymnasieskolan eller erfarenhet från arbetslivet. Men reglerna är generösa, och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

Du kan söka till yrkeshögskolan om du:

  • har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
  • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar en gymnasieexamen
  • bor i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • har förutsättningar att klara utbildningen genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på något annat sätt.

Alla oavsett ålder är välkomna att söka till yrkeshögskolan. Däremot finns det åldersbestämmelser när det gäller studiemedel från Centrala studiemedelsnämnden (CSN).

Måste man kunna svenska?

Har du ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska? Då måste du kunna svenska tillräckligt bra för att klara av utbildningen. Skolan avgör om dina kunskaper är tillräckliga. En del skolor ger extra stöd i svenska med yrkesinriktning.

När man inte uppfyller de formella kraven

Uppfyller du inte de formella kraven på behörighet? Då kan du ändå bli antagen till en utbildning. Skolorna gör ibland undantag om de tror du kan klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Kontakta skolan och fråga vad som gäller där.

Så här ansöker du

Varje skola sköter själv antagningen till sina utbildningar. Kontakta därför skolan direkt, så får du veta vilka regler som gäller just där.

Om många söker en utbildning väljer skolan vilka som får antas, till exempel genom betyg, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Du kan också få göra ett skriftligt prov eller presentera dig i en intervju.

Lärande i arbete

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av din utbildning sker på en arbetsplats.

Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper på en arbetsplats. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. LIA ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Kostnader och studiemedel

De allra flesta utbildningar inom yrkeshögskolan är avgiftsfria, men det finns en del som tar ut en studerandeavgift. På alla utbildningar måste du själv betala för litteratur och annat studiematerial.
Hör med skolan om vilka kostnader som gäller för den aktuella utbildningen innan du anmäler dig.

Du har rätt att söka studiemedel från Centrala studiemedelsnämnden (CSN) för att gå en yrkeshögskoleutbildning.

Yrkeshögskolepoäng

Yrkeshögskolepoäng (YH-poäng) anger utbildningens längd. Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 YH-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 YH-poäng ett års heltidsstudier och så vidare. 

Om yrkeshögskolan, yrkeshogskolan.se, Myndigheten för yrkeshögskolan

Innehåll på denna sida

/