Innehåll på denna sida

PROGRAMMET ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.

Film: Film som kort beskriver ekonomiprogrammet (tid 4:52 min)

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Två olika inriktningar

Ekonomi

 • Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du lär dig att starta och driva ett företag.

Juridik

 • Du lär dig om rättsordningens betydelse i samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

När jag valde programmet hade jag ingen aning om vad jag ville jobba med. Därför valde jag denna breda linje. Idag lockar både entreprenörskap, juridik och företagsekonomi, men det är skönt att jag kan bli i princip vad jag vill.

Thea / ekonomiprogrammet

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags problem. Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Så är programmet upplagt

På ekonomiprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • företagsekonomi,
 • juridik,
 • moderna språk och
 • psykologi.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan till exempel vara ämnen som:

 • filosofi,
 • geografi,
 • grafisk kommunikation,
 • ledarskap och organisation,
 • matematik,
 • mediekommunikation,
 • moderna språk,
 • psykologi och
 • sociologi.

Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet söker, analyserar och värderar du information källkritiskt. Du utgår från samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Det utvecklar din förmåga att resonera ur olika perspektiv och dra slutsatser och argumentera utifrån centrala begrepp, teorier och modeller.

Du tränar dig i att strukturera och presentera dina resultat med vetenskapliga metoder för en given målgrupp.

Man får lära sig att bygga upp ett eget varumärke, skapa kontakter och driva företag. Det är någonting jag verkligen gillar med ekonomiprogrammet. Man får redan i en tidig ålder lära sig vad som krävs för att skapa ett unikt företag.

William / ekonomiprogrammet

Gymnasiearbete

I slutet av Ekonomiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för ekonomiprogrammet (skolverket.se)

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för ekonomiprogrammet (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Information om yrken

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke på Arbetsförmedlingens webbplats

Vad gör eleverna efter ekonomiprogrammet?

Efter tre år arbetar 27 procent av kvinnorna och 32 procent av männen. Andelen som studerar vidare är 66 procent av kvinnorna och 58 procent av männen.

/