Innehåll på denna sida

این رشته تحصیلی آماده کننده جهت ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی می‌باشد

رشته تحصیلی هنرهای زیبا

آیا علاقمند به جامعه بوده و خلق هنر و کار با هنر در یکی از فرم‌های بسیار آن را دوست دارید؟ در رشته تحصیلی هنرهای زیبا علوم اجتماعی، موضوعات زیبایی شناسانه و علوم انسانی را مطالعه خواهید کرد.

فیلم: فیلم به طور خلاصه برنامه زیبایی شناسی را توصیف می کند (زمان 4:37 دقیقه)

این مطالب را در این رشته تحصیلی می‌آموزید

شما در رشته هنرهای زیبا یاد می‌گیرید که از طریق شیوه بیان زیبایی شناسانه خود، مانند تصویر، رقص، موسیقی یا نمایش، احساس خود را بیان نمایید. شما همچنین این امکان را می‌یابید که به شکل رقص، نمایش یا کنسرت‌هایی، بر روی صحنه قرار گیرید. و یا اینکه هنرهای تصویری، فیلم، موسیقی و یا سایر فرم‌های تولید رسانه‌ای ایجاد نمایید.

شما می‌توانید دانش خود در زمینه فرم‌های بیان زیبایی شناسانه را پرورش دهید. شما درباره پروسه آفرینش خلاقانه، از یک ایده تا یک محصول آماده، خواهید آموخت. شما با آفرینش، تجربه و تفسیر هنر و فرهنگ، کار خواهید نمود.

همچنین شما پیرامون انسان در تاریخ معاصر، در طول تاریخ و در جهان، براساس نظرگاه‌های گوناگون خواهید آموخت.

من با یک معلم نقاشی/تصویر نگاری صحبت کردم چون فکر می‌کنم کار در زمینه تصویر، نقاشی و آفرینش هنری، مفرح است. او رشته هنرهای زیبا و آنچه فرد انجام می‌دهد را به من نشان داد. بعد من آن رشته را بررسی کردم و باید بگویم که این بهترین انتخاب من بود. این رشته ترکیب خیلی خوبی از درس‌های نظری/ تئوریک و موضوعات زیبایی شناسانه است. من نمی‌دانستم که گذراندن رشته هنرهای زیبا چقدر می‌تواند مفرح باشد. با وجود اینکه ما تفریح می‌کنیم من هنوز هم می‌توانم همه چیزهایی که لازم دارم را بخوانم. من باید بگویم که رشته هنرهای زیبا کمی ویژه است.

وندِلا رشته تصویر و فرم دهی-دوره آموزش پیشرفته با تمرکز بر روی تصویرسازی گرافیکی را گذرانده است.

هدف فارغ‌التحصیلی

هدف فارغ التحصیلی آنچه را که در زمان فارغ‌التحصیل شدن از یک رشته تحصیلی دبیرستانی باید قادر به انجام آن باشید را توصیف می‌کند.

Examensmål för estetiska programmet (skolverket.se) .

(هدف فارغ‌التحصیلی برای رشته هنرهای زیبا. پیوند به وبسایتی دیگر.)

ساختار رشته تحصیلی

در ساختار رشته تحصیلی موضوعات درسی و دوره‌های آموزشی که این رشته تحصیلی دربرگیرنده آنها می‌باشد را مشاهده می‌کنید. همچنین شما تعداد امتیازاتی که هر دوره آموزشی در بر می‌گیرد را هم می‌بینید.

Programstruktur för estetiska programmet (pdf)

(ساختار رشته تحصیلی برای رشته هنرهای زیبا. پیوند به یک وبسایت دیگر . وبسایتی دیگر، در پنجره جدیدی باز خواهد شد.)

پنج گرایش‌ تحصیلی متفاوت

تصویر و فرم‌دهی

  • شما تکنیک‌های مختلف برای تولید تصویر و فرم‌ها، هم بصورت دستی و هم دیجیتالی را می‌آموزید. شما توانایی خود در زمینه آفرینش و بیان خود، برقراری ارتباط بصورت تصویری و همچنین تجربه، تفسیر و تامل براساس نظرگاه‌های گوناگون را پرورش می‌دهید.

رقص

  • شما تکنیک‌های گوناگون رقص جهت رقص‌ در صحنه‌های هنری را می‌آموزید. شما توانایی خود در زمینه به تصویر کشیدن و برقراری ارتباط از طریق رقص را پرورش می‌دهید.

شما رابطه بین تکنیک‌های رقص، آفرینش، مجموعه‌های کاری مربوط به صحنه، و نحوه تجربه کردن رقص از نظرگاه‌های گوناگون را می‌آموزید.

هنرهای زیبا و رسانه

  • شما پیرامون رسانه‌های دیجیتالی و تکنیک‌های گوناگون برای آن، ‌آموزش می‌بینید. شما توانایی خود جهت آفرینش و برقراری ارتباط با ابزارهای دیجیتالی که در آنها صدا، تصاویر و روایت در کانون توجه قرار دارد، را پرورش می‌دهید. شما براساس نظرگاه‌های گوناگون شکل‌های بیان دیجیتالی را تجربه، تفسیر و تامل خواهید نمود.

موسیقی

  • شما پیرامون موسیقی و موسیقی‌سرایی، با استفاده از موسیقی مربوط به دوره‌های تاریخی گوناگون و فرهنگ‌های مختلف آموزش می‌بینید. شما اجرای موسیقی، آفرینش هنری و توانایی خود در تجربه و تفسیر موسیقی براساس نظرگاه‌های گوناگون را پرورش می‌دهید.

نمایش

  • شما درباره نمایش و بازیگری، هم بر روی سن و هم در پشت صحنه می‌آموزید. شما براساس نظرگاه‌های گوناگون به پرورش توانایی خود در تصویرسازی بر روی صحنه، برقراری ارتباط، تجربه و ارائه تفسیر، هم در مورد تصویر سازی‌های سایر دانش‌آموزان و هم از اجراهای حرفه‌ای نمایش‌، می‌پردازید.

دوره پیشرفته با تمرکز بر روی گرایش خاص (Spetsutbildning)

Det finns även spetsutbildningar inom det estetiska programmet

(در رشته هنرهای زیبا هم دوره‌های پیشرفته با تمرکز بر گرایشی خاص وجود دارد. پیوند به وبسایتی دیگر.)

پایان نامه دبیرستانی

در پایان رشته تحصیلی هنرهای زیبا شما یک پایان نامه دبیرستانی انجام خواهید داد. در آنجا شما باید یک کار با گستردگی قابل توجه که براساس حوزه‌های علمی مهم در این رشته تحصیلی باشد را برنامه‌ریزی نموده، آن را اجرا و ارزشیابی نمایید. کار دبیرستانی در رشته هنرهای زیبا در بیشتر موارد یک فرم گزارش نتیجه تحصیلی دارد که مشابه فرم‌های گزارش نتیجه تحصیلی گرایش مربوطه که تحصیل در آن حوزه انجام شده و حوزه کاری آینده آن می‌باشد، بعنوان مثال ارائه نمایش‌ها و نمایشگاه‌های هنری، تولیدات گوناگون، نمایش‌ها و کنسرت‌هایی بر روی صحنه.

پایان نامه دبیرستانی همچنین می‌تواند یک تحقیق علمی با ارائه یک گزارش کتبی باشد.

بعد از گذراندن این رشته تحصیلی و درباره کسب صلاحیت

اگر خواهان کسب صلاحیتی ویژه جهت یک رشته تحصیلی معین در مراکز آموزش عالی هستید، مهم است که درس‌های خود را برنامه‌ریزی کنید. اگر خواستار ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی و یا یک مدرسه عالی فنی و حرفه‌ای، کالج همگانی (folkhögskola) دارای گرایش فنی و حرفه‌ای و یا دوره‌های آموزشی ویژه جهت سایر موارد آماده کننده جهت تحصیلات عالی و یا دوره‌های عمومی پیشرفته در موضوعات درسی هستید، ترجیحا با یک راهنمای تحصیلی و شغلی صحبت کنید.

رشته تحصیلی هنرهای زیبا به شما صلاحیت مقدماتی جهت تحصیل در مراکز آموزش عالی و امکان انتخاب دوره‌های آموزشی بیشتر برای کسب صلاحیت ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی را می‌دهد.

Testa din behörighet efter programmet

(در اینجا می‌توانید صلاحیت خود پس از گذراندن این رشته تحصیلی را تست نمایید.)

من قصد داشتم تعدادی از دوره‌های تحصیلی در مراکز آموزش عالی را جستجو کنم: کمی طراحی، شاید گذراندن یک رشته هنری. من می‌خواهم در رشته معماری ادامه تحصیل بدهم. اما دکوراسیون داخلی و طراحی بصورت عمومی را بیشتر در نظر داشتم. من تعدادی مدارس خصوصی را دیده‌ام که دوره‌های طراحی بسیار خوبی دارند.

وندِلا رشته تصویر و فرم دهی-دوره آموزش پیشرفته با تمرکز بر روی تصویرسازی گرافیکی را گذرانده است.