Innehåll på denna sida

Flygteknikutbildning

Flygteknikutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som mekaniker för flygplan eller helikoptrar.

Utbildningen är riksrekryterande. Det betyder att elever från hela landet kan söka utbildningen på samma villkor.

Du får bland annat lära dig hur flygplan och helikoptrar fungerar, hur de är konstruerade och hur man felsöker och reparerar dem. Du får också lära dig hur flyget påverkar miljön och hur man arbetar med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. Du får också utbildning i datorer och datasystem och kunskaper om nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra bestämmelser.

Programmet lägger också vikt vid att kunna kommunicera, att arbeta både självständigt och i grupp.

Minst 15 veckor av utbildningen är du på en eller flera arbetsplatser. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Apl ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På programmet läser du även gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Efter utbildningen kan du studera vidare på yrkeshögskolan.

Om du är intresserad av att gå flygteknikutbildningen, ta kontakt med din hemkommun.

Två olika inriktningar

Flygplan

  • Du lär dig om service, underhåll och reparation av flygplan med gasturbinmotor eller av flygplan med kolvmotor. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel flygmekaniker.

Helikopter

  • Du lär dig om service, underhåll och reparation av helikoptrar med gasturbinmotor eller av helikoptrar med kolvmotor. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel helikoptermekaniker.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för flygteknikutbildning (skolverket.se)

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för flygteknikutbildning (pdf)

/