Innehåll på denna sida

PROGRAMMET ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Humanistiska programmet

Vill du förstå människan? Är du intresserad av kultur, historia, språk och filosofi? Det här är programmet för dig som är intresserad av humaniora och samhällsvetenskap.

Film: Film som kort beskriver humanistiska programmet (5:02)

Det här lär du dig på humanistiska programmet

Du studerar människan förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Språk är viktiga på programmet och du lär dig om samband mellan språk och kultur. Du utvecklar också din språkliga säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och de övriga språk du väljer att läsa, för att kommunicera, reflektera, lära, analysera och tolka.

Du studerar människans kultur och historia utifrån olika perspektiv och sätter dig in i människors olika sätt att tänka och uttrycka sig. Du reflekterar över etiska och filosofiska frågor och får utveckla din förmåga att argumentera, dra slutsatser och motivera ställningstaganden. På programmet tränar du dig i att hantera och kritiskt granska olika typer av källor.

Du utvecklar din förmåga att samarbeta, se olika möjligheter och ta initiativ. Du tränar dig också i att arbeta självständigt och ta ansvar.

Först hade jag inte riktigt någon aning om vad jag ville bli, så det var lite tungt. Men så hörde jag om humanistprogrammet. Jag har alltid tyckt att språk har varit kul att lära sig så det var verkligen något som jag gillade från första början. Nu när jag har gått tre år så tycker jag att det är det bästa beslut jag någonsin har tagit.

Oskar / humanistiska programmet

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för humanistiska programmet (skolverket.se)

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för humanistiska programmet (pdf

Två olika inriktningar

Kultur

  • Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du studerar och diskuterar olika kulturuttryck och kulturupplevelser ur olika perspektiv.

Språk

  • Du fördjupar dina kunskaper i språk och sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Du lär dig om värdet av språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.
Det roligaste skulle jag säga är alla språk jag lärt mig. Förra året lärde jag mig latin, och jag trodde aldrig att jag skulle plugga latin direkt, men det var jättekul. Alla möjligheter till att lära sig språk är jättekul.

Oskar / humanistiska programmet

Gymnasiearbete

I slutet av Humanistiska programmet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Efter programmet och behörighet

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Behörighet efter programmet

Det är viktigt att planera dina studier om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Använd behörighetsvisaren för att se villka program du kan bli behörig till efter programmet

Mer om gymnasieskolan

Mer om gymnasieskolan

Plugga och jobba med hälsan i behåll

/