Innehåll på denna sida

PROGRAMMET ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Naturvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av naturen, fysik, kemi och vill förstå hur allt hänger ihop? Det här är programmet för dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och frågor.

Film: Film som kort beskriver naturvetenskapsprogrammet (tid 4:20 min)

Det här lär du dig på naturvetenskapsprogrammet

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier både som delar av historien och aktuell forskning.

På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Du värderar olika källor och skiljer på påståenden som är baserade på vetenskaplig och ickevetenskaplig grund. Du arbetar praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier.

Du stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande och får god vana att använda modern teknik och utrustning.

Laborationerna har varit de roligaste momenten i programmet. Vare sig vi får använda nya verktyg eller nya kemikalier så är det alltid roligt att se det vi läst om ske framför oss.

Ali / naturvetenskapsprogrammet

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för naturvetenskapsprogrammet (skolverket.se)

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för naturvetenskapsprogrammet (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Två olika inriktningar

Naturvetenskap

  • Du lär dig om biologi, fysik, kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle

  • Du lär dig om naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Gymnasiearbete

I slutet av naturvetenskapsprogrammet gör du ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Efter programmet

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Behörighet till studier efter programmet

Det är viktigt att planera dina studier om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Använd behörighetsvisaren för att se exempel på program du blir och kan bli behörig till efter programmet

Jag vill jobba med medicinsk forskning eller genmodifiering. Jag kommer att plugga vidare på universitet för att se till att få det jobb jag siktar på.

Ali / naturvetenskapsprogrammet

/