Innehåll på denna sida

PROGRAMMET ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av hur människan och samhället fungerar? Vill du lära dig mer om politik, media eller psykologi?

Film: Film som kort beskriver samhällsvetenskapsprogrammet (tid 5:15 min)

Det här lär du dig på samhällsvetenskapsprogrammet

Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien.

Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar också det svenska och utländska samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sorterar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Att det blev just samhällsvetenskapsprogrammet var för att det kändes mest intressant. Det är också bra att programmet ger mig flera möjligheter efter studenten. Jag tycker också att det är roligt med individuella val där jag har möjlighet att välja det jag själv gillar.

Kajsa /samhällsvetenskapsprogrammet

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för samhällsvetenskapsprogrammet (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inriktningar

Beteendevetenskap

  • Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.

Medier, information och kommunikation

  • Du lär dig om mediernas roll i samhället, medieteknik, journalistik, information, reklam och interaktiva kommunikationsformer. Du studerar hur medier påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning. Du lär dig hur användande av medieteknik kan förmedla budskap på ett intresseväckande sätt, både praktiskt och i teorin.

Samhällsvetenskap

  • Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Gymnasiearbete

I slutet av samhällsvetenskapsprogrammet gör du ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Efter programmet

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Behörighet till studier efter programmet

Det är viktigt att planera dina studier om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Använd behörighetsvisaren för att se exempel på program du blir behörig till efter programmet

Jag skulle definitivt säga att samhällsvetenskapsprogrammet ger många möjligheter. Om du kanske känner att du inte vet vad du vill göra senare i livet så tycker jag att det är rätt program att välja.

Kajsa /samhällsvetenskapsprogrammet

/