Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen på högskolan och yrkeshögskolan.

Fem olika inriktningar

Bild och formgivning

 • Du lär dig olika tekniker för att framställa bilder och former, både manuellt och digitalt. Du utvecklar din förmåga att skapa och uttrycka dig, kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera ur olika perspektiv.

Dans

 • Du lär dig olika danstekniker för scenkonstnärlig dans. Du utvecklar din förmåga att gestalta och kommunicera med dans. Du lär dig sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man upplever dans ur olika perspektiv.

Estetik och media

 • Du lär dig om digitala medier och olika tekniker för dessa. Du utvecklar din förmåga att skapa och kommunicera med digitala verktyg där ljud, bilder och berättande står i centrum. Du upplever, tolkar och reflekterar över digitala uttryck ur olika perspektiv.

Musik

 • Du lär dig om musik och att musicera med musik från olika tider och kulturer. Du utvecklar ditt musikutövande, konstnärliga skapande och din förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv.

Teater

 • Du lär dig om teater och skådespeleri, både på och bakom scen. Du utvecklar din förmåga att sceniskt gestalta, kommunicera, uppleva och tolka både andra elevers gestaltningar och professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv.

Spetsutbildningar

Det finns även spetsutbildningar inom det estetiska programmetlänk till annan webbplats

Examensmål och programstruktur

Examensmål för estetiska programmet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Programstruktur för estetiska programmet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper om estetiska uttrycksformer. Du lär dig om människan i samtiden, historien och världen utifrån olika perspektiv. Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur samt träna det estetiska hantverket.

Fokus i utbildningen är kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel, eget skapande och framförande. Utbildningen består mycket av entreprenöriellt lärande som bland annat går ut på att du ska lära dig om skapande från en idé till färdig produkt. Entreprenöriellt lärande ger också möjligheter till kunskaper om eget företagande och att arbeta som egenanställd eller i projekt, på kortare eller längre uppdrag.

Så är programmet upplagt

På estetiska programmet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • estetisk kommunikation och
 • konst och kultur.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen eller kurser som:

 • animation
 • arkitektur,
 • arrangering och komposition,
 • cirkus,
 • dansimprovisation,
 • design,
 • digitalt skapande,
 • ensemble,
 • entreprenörskap
 • film- och tv-produktion,
 • koreografi
 • matematik,
 • medieproduktion,
 • moderna språk
 • musikproduktion,
 • naturkunskap
 • psykologi,
 • programmering,
 • samhällskunskap,
 • sceniskt karaktärsarbete,
 • scenografi, mask och kostym
 • teater,
 • träningslära och
 • webbteknik.

Hör med skolan vilka fördjupningskurser de erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Dessa kan till exempel användas till ytterligare fördjupning i ditt favoritämne eller till att utöka din högskolebehörighet. Fråga den skolan som du vill gå på vilka kurser de erbjuder.

Arbetsformer

På programmet får du kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, och pröva både konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt. Du diskuterar egna och andras arbeten och utvecklar din förståelse för kvalitet och kommunikation. Du samarbetar med andra estetiska områden samt kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation. Du tränar dig att ta ansvar för ditt arbete och värdera information.

Gymnasiearbete

I slutet av estetiska programmet ska du göra ett gymnasiearbete. Du får planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet. Gymnasiearbetet på estetiska programmet har ofta en redovisningsform som efterliknar de redovisningsformer som förekommer inom den studerade inriktningen och framtida arbetsområden som till exempel utställningar och vernissager, olika produktioner, sceniska föreställningar och konserter. Gymnasiearbetet kan även vara en vetenskaplig undersökning med rapportskrivning.

Att tänka på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan eller yrkeshögskolan, folkhögskola med yrkesinriktning eller specialkurs för ytterligare högskolförberedelse eller allmän ämnesfördjupning.

Estetiska programmet ger grundläggande högskolebehörighet och möjlighet att välja till ytterligare kurser för att få särskild behörighet för högskola.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Information om yrken

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 10 mars 2021