Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och frågor.

Film: Film som kort beskriver naturvetenskapsprogrammet (3:59)

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Två olika inriktningar

Naturvetenskap

 • Du lär dig om biologi, fysik, kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle

 • Du lär dig om naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för naturvetenskapsprogrammet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Programstruktur för naturvetenskapsprogrammet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du lär dig om modeller som utvecklas i samspelet mellan experiment och teori. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier som delar av historien och aktuell forskning.

Så är programmet upplagt

På Naturvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap,
 • svenska eller svenska som andraspråk.

På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma karaktärsämnen är: biologi, fysik, kemi och moderna språk.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som:

 • biologi,
 • dator- och kommunikationsteknik,
 • filosofi,
 • geografi,
 • hållbart samhälle,
 • kemi,
 • konstruktion,
 • matematik,
 • programmering,
 • psykologi,
 • teknik,
 • träningslära och
 • webbteknik.

Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Du värderar olika källor och skiljer på påståenden som är baserade på vetenskaplig och ickevetenskaplig grund. Du arbetar praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier.

Du stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande. Du får god vana att använda modern teknik och utrustning.

Gymnasiearbete

I slutet av naturvetenskapsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Att tänka på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Information om yrken

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Om naturvetenskapsprogrammet på andra språk

En beskrivning av programmet på några andra språk hittar du här:

Naturvetenskapsprogrammet på arabiskaPDF

Naturvetenskapsprogrammet på dariPDF

Naturvetenskapsprogrammet på engelskaPDF

Naturvetenskapsprogrammet på farsi (persiska)PDF

Naturvetenskapsprogrammet på franskaPDF

Naturvetenskapsprogrammet på kurmanjiPDF

Naturvetenskapsprogrammet på pashtoPDF

Naturvetenskapsprogrammet på polskaPDF

Naturvetenskapsprogrammet på somaliskaPDF

Naturvetenskapsprogrammet på spanskaPDF

Naturvetenskapsprogrammet på tigrinjaPDF

Senast uppdaterad 21 juli 2021