Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. 

Film: Film som kort beskriver samhällsvetenskapsprogrammet (2:50)

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Tre olika inriktningar

Beteendevetenskap

 • Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.

Medier, information och kommunikation

 • Du lär dig om mediernas roll i samhället, medieteknik, journalistik, information, reklam och interaktiva kommunikationsformer. Du studerar hur medier påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning.

Samhällsvetenskap

 • Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Examensmål och programstruktur

Examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Programstruktur för samhällsvetenskapsprogrammet (skolverket.se)länk till annan webbplats

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Så är programmet upplagt

På samhällsvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är: filosofi, moderna språk och psykologi.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som:

 • bild,
 • digitalt skapande,
 • film- och tv-produktion,
 • filosofi,
 • geografi,
 • grafisk kommunikation,
 • hållbart samhälle,
 • juridik,
 • konst- och kultur,
 • ledarskap och organisation,
 • mediekommunikation,
 • moderna språk,
 • pedagogik,
 • psykologi,
 • samhällskunskap och
 • sociologi.

Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Gymnasiearbete

I slutet av samhällsvetenskapsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Att tänka på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Information om yrken

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Om samhällsvetenskapsprogrammet på andra språk

En beskrivning av programmet på några andra språk hittar du här:

Samhällsvetenskapsprogrammet på arabiskaPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på dariPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på engelskaPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på farsi (persiska)PDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på franskaPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på kurmanjiPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på pashtoPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på polskaPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på somaliskaPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på spanskaPDF

Samhällsvetenskapsprogrammet på tigrinjaPDF

Senast uppdaterad 29 september 2021