Innehåll på denna sida

کودکستان

Dari (PRS)

برای أطفال ١ الی ٦ سال

کودکستان برای أطفال بین یک الی شش ساله می‌باشد. کودکستان باید برای همه اطفالی که به آنجا می‌روند جالب، امن و آموزنده باشد.

Två förskolebarn utomhus.

کودکستان و دیگر خدمات تربیوی أطفال داوطلبانه است. مقصد آن است که والدین امکان تطبیق همزمان وظایف خود بحیث پدر یا مادر با وظایف کاری خود را پیدا کرده بتوانند، و همچنان مراکزی برای تشویق و پیشرفت أطفال ارائه گردد.

کودکستان باید مشوق خلاقیت، کنجکاوی و اعتماد بنفس طفل باشد. طفل باید امکان رشد توانایی‌‌های خود در اکتشاف، برقراری تماس و انعکاس نظرات خود، را بیابد. مراکز تربیوی باید طفل را تشویق کنند تا خودش ابتکار شروع فعالیت‌هایی را در دست گیرد و مسئولیت بپذیرد و همچنان به آنها امکان دهد هم بطور مستقل و هم همراه با دیگران کار نمایند.

مربیان باید أطفال را تشویق نموده و از آنها بخواهند ایده‌های خود و دیگران را امتحان نمایند، مشکلات را حل کنند و ایده‌ها را عملی کنند. طفل بعنوان مثال از طریق بازی، آواز خواندن، تحرک، همکاری، رسامی و کشف طبیعت اینکار را انجام داده می‌تواند. در کودکستان به أطفال غذا داده می‌شود و این امر جزوی از کار آموزشی می‌باشد. یکی از وظایف مهم کودکستان ایجاد امنیت و روابط خوب با طفل و سرپرستان می‌باشد.

کودکستان‌های کمونی و مستقل

کودکستانها هم بصورت کمونی و هم مستقل می‌باشند. کودکستان‌های مستقل بعنوان مثال بصورت تعاونی والدین یا تعاونی خصوصی، از طرف یک انجمن یا یک شرکت سهامی، مدیریت شده می‌تواند.

این کمونها هستند که مسئولیت دارند جای کافی در کودکستان‌های کمون متناسب با نیازها و تعداد أطفال ارایه گردد. کمون همچنان مسئولیت دارد این امر را کنترل نماید که فعالیت‌های کودکستان‌ها دارای شرایط لازم از نظر کیفیت مناسب و امنیت باشد. قوانین معتبر برای کودکستان‌های مستقل مشابه کودکستان‌های دولتی می‌باشد.

چه کسانی به کودکستان می‌روند؟

کودکستان داوطلبانه است. کمون‌ها باید به أطفال از یکسالگی در موارد زیر کودکستان ارائه نمایند:

  • زمانی که والدین کار می‌کنند یا درس می‌خوانند
  • زمانی که والدین بیکارند یا در مرخصی والدین بسر می‌برند
  • یا زمانی که خود طفل بدلیل وضعیت فامیلی ضرورت به کودکستان داشته باشد.

طفلی که والدینش بیکارند یا در مرخصی والدین بسر می‌برند باید ٣ ساعت در روز یا ١٥ ساعت در هفته جا در کودکستان دریافت نماید. بعضی کمونها زمانی بیشتر از این ارائه می‌نمایند.

علاوه بر این کمونها باید به افراد زیر هم کودکستان ارائه نمایند:

  • همه أطفال در همان سالی که ٣ سال خود را تکمیل می‌نمایند (کودکستان کمونی، ٣ ساعت در روز)
  • اطفالی که بدلایل فزیکی، روانی یا دیگر دلایل به حمایت مخصوص برای پیشرفت خود ضرورت دارند.

هزینه‌ها

کودکستان دولتی از ترم خزان همان سالی که طفل سه سال تکمیل داشته باشد، به مدت سه ساعت در روز، رایگان است. برای زمانی بیشتر از این سه ساعت باید هزینه‌ای پرداخت شود. این کمون است یا شخصی که مرکز مربوطه را مدیریت می‌کند که تصمیم می‌گیرد جا دادن به طفل در کودکستان چه مبلغی را باید دربرگیرد.

میزان این مبلغ به أساس درآمد والدین تعیین می‌شود. در حال حاضر همه کمونها از سیستمی استفاده می‌کنند که یک مبلغ حداکثر برای این خدمات تعیین گردیده است. مبلغ حداکثر به معنای آن است که یک مرز حداکثری برای مبلغی که باید هر فامیل پرداخت نماید وجود دارد.

کودکستان برای کودک شماست

فلم: کودکستان برای کودک شماست (زمان 5:15 دقیقه)

رفتن به کودکستان چگونه است و کودک شما در آنجا چه چیزی را می تواند بیآموزد؟ در این فلم امیر را در جریان یک روزعادی در کودکستان تعقیب می کنیم. این فلم برای کسانی است که دارای فرزندانی می باشند که در سن کودکستان قرار دارند و در گذشته با کودکستان های سویدن در تماس نبوده اند. در اینجا می توانید به سوال های معمولی در مورد کودکستان جواب دریافت کنید.