Dugsi xannaano

Somaliska (SOM)

Carruurta u dhexeysa 1 iyo 6 sano

Dugsiga xannaanada waxaa loogu tala galay carruurta u dhexeysa hal sano iyo lix sano. Dugsiga xannaanadu waa in uu ahaadaa mid xiiso leh, aamin ah, carruurta halkaas dhigata oo dhanna waxbarasho fiican u leh.

Två förskolebarn utomhus.

Dugsiga xannaanada ama hawsha kale ee waxbariddu maaha wax khasab ah. Ula jeeddadu waa in waalidka loo suurta geliyo in ay waalidnimada la wataan shaqo, si ahaanna waa in carruurtu helaan meel ay dhiirri-gelin ka helaan, horuumarna ku sameeyaan.

Dugsiga xannaanadu waa in hal abuurnimada, fuduulinimada iyo isku kalsoonida carruuta uu dhiirri geliyaan. Carruurtu waa in ay fursad u helaan in ay horuumariyaan karaankooda wax baarid, xiriir sameyn iyo kan dib wax uga fikirid. Hawsha baritaanku waa in ay carruurta ku dhiirri gelisaa in ay wax billaabaan, mas’uuliyad qaataan, siisana fursad ay ku shaqeeyaan iyagoo madax bannaan iyo iyagoo kuwa kale la jira.

Barayaashu waa in ay dhiirri geliyaan, taxaddina ku sameeyaan carruurta si ay u tijaabiyaan aragtiyagooda, u xalliyaan dhibaatooyin, fikradoodana wax qabad ugu beddelaan. Waxay taasi keeneysaa in ay tusaale ahaan ciyaaraan, heesaan, wada shaqeeyaan, wax rinjiyeeyaan, baaraanna dabiicada. Cuntada waxaa lagu cunaa dugsiga xannaanada, waxay taasi ka mid tahay hawlaha wax baridda. In la abuuro kalsooni iyo xiriirro wanwanaagsan oo waalidka lala yeesho waa hawl muhiim u ah dugsiga xannaanada.

Durigsyada xannaanada ee xurta ah iyo kuwa ay degmadu leedaha

Waxaa jir dugsiyo xannaano oo xor ah iyo kuwo ay degmadu leedahay. Dugsiyada xannaanada ee xorta ah waxaa tusaale ahaan lahaan karaa iskaashato waaliddiin ah ama iskaashato shaqaale ah, urur samafal ama shirkad saamiley ah.

Waa degmooyinka cidda mas’uulka ka ah in degmada gudeheeda laga helo boosas dugsi xannaano oo u baahida u dhigma iyo in carruurta boos la siiyo. Degmada ayaa sidoo kale mas’uul ka ah in ay koontaroosho in dhammaan hawluhu ay buuxinayaan shuruudaha tayada iyo ammaanka. Dugsiyada xannaada ee xorta ah isla sharcigaas ayaa loo adeegsadaa dugsiyada xannaanada ee degmada.

Yaa dhigta dusi xannaano?

Dugsiga xannaanadu maaha mid khasab ah. Degmadu waa in ay dugsi xannaano siisaa carruurta laga billaabo marka ay 1 sano jiraan:

  • Marka ay waaliddiinu shaqeeyaan ama waxbartaan
  • Marka ay waaliddiintu shaqo la’aan yihiin ama ku jiraan fasaxa waalidka
  • Haddii ilmuhu uu qabyo baahi u gaar ah iyadoo ay sababtu tahay xaaladda qoyskiisa.

Carruurta ay dhaleen waaliddiinta shaqa la’aanta ah ama ku jira fasaxa waalidka waa in boos lagu casuumaa 3 saac maalintiiba ama 15 saac usbuuciiba. Degmooyinka qaarkood waxay bixiyaan waqti intaas ka badan.

Waxaa intaas dheer in ay tahay in ay degmadu dugsi xannaano siiso:

  • Dhammaan carruurta marka uu ilmuhu buuxinayo 3 sano (dugsiga guud ee xannaanada, 3 saac maalintiiba)
  • Carruurta sababo jir ahaaneed, maskax ahaaneed ama sabab kale ugu baahan taageero gaar ah oo xagga horuumarkooda ah.

Kharashka

Seddaxda saac ee dugsiga xannaanada ee guud waa lacag la’aan laga billaabo sanadka uu ilmuhu buuxinayo 3 sano. Waqtiga ka badan seddaxdaas saacadood waa lacag. Waa degmada ama cidda xannaanada iska leh cidda go’aamineysa inta lacag ah ee laga bixinayo booska dugsiga xannaanada.

Lacagta la bixinayo waxay ku xirantahay heerka dakhliga ee waaliddiinta. Maanta waxay dhammaan degmooyinka oo dhan adeegsadaan nidaam la dhaho maxtaxa. Maxtaxan wuxuu ka dhiganyahay xad sare oo aan ka badan qoysaska laga qaadi karin.

Senast uppdaterad 22 september 2021