Innehåll på denna sida

پوهنتون و مدارس عالی

Dari (PRS)

برای تحصیل در پوهنتون و مدارس عالی شما باید واجد صلاحیت بنیانی باشید. بعضی از دوره‌های تحصیلی همچنان شرط داشتن صلاحیت مخصوص هم دارند که دربرگیرنده آن است شما باید کورس‌های مخصوصی برای بعضی دوره‌های تحصیلی بخوانید.

کسب صلاحیت از طریق تحصیل در سال پایه

یک روش برای بدست آوردن صلاحیت، تحصیل در یک "سال پایه" می‌باشد. سال پایه یک دوره آموزشی یکساله در سطح متوسطه (لیسه) برای شمایی می‌باشد که می‌خواهید صلاحیت مخصوص ورود به دوره‌ای در سطح عالی را پیدا کنید، که می‌خواهید در آن تحصیل نمایید.

کسب صلاحیت از طریق تحصیل در Komvux

شما همچنین می‌توانید در آموزش کمونی کلانسالان، آموزش لازم در سطح متوسطه (لیسه) برای بدست آوردن صلاحیت را بگذرانید. این حق هم در مورد صلاحیت بنیانی و صلاحیت مخصوص وجود دارد.

روش دیگر برای کسب صلاحیت

شمایی که دارای تحصیلات کامل متوسطه هم نمی‌باشید، می‌توانید درخواست تحصیل در پوهنتون‌ها و مدارس عالی نمایید. اگر تجربه یا توانایی‌هایی از کار یا تحصیل در گذشته دارید که می‌تواند کافی تشخیص داده شود، می‌توانید باز هم درخواست نمایید اما باید بتوانید نشان دهید که دارای آن توانایی می‌باشید. شما ممکن است این توانایی عملی را از طریق کورس‌هایی که قبلا خوانده‌اید یا تجربه زندگی کاری خود، فعالیت‌‌های انجمنی یا اقامت طولانی مدت در خارج از کشور، کسب نموده باشید. نشان دادن اینکه شما توانایی عملی دارید را تایید اعتبار توانایی می‌نامند. مطالب بیشتر در قسمت نحوه ارسال درخواستی خود و توانایی عملی و استثناء از قواعد موجود، را در ویبسایت شورای پوهنتون‌ها و مدارس عالی مطالعه نمایید:

Antagning.se

رهنمایی تحصیلی و مسلکی

در هر پوهنتون و مدرسه عالی، بخش رهنمایی تحصیلی و مسلکی وجود دارد. اگر علاقمند به کورسی می‌باشید که آنها ارائه می‌نمایند به آنجا مراجعه کرده می‌توانید و آنها همچنین به شما رهنمودهای عمومی در قسمت تحصیل در سطح عالی ارائه کرده می‌توانند. در ویبسایت پوهنتون‌ها و مدارس عالی که در زیر می‌آید، معلومات به زبان‌های مختلف در مورد تحصیلات عالی و رهنمایی تحصیلی و مسلکی وجود دارد:

Studera.nu

تحصیل در پوهنتون‌ها و مدارس عالی در بهار و خزان آغاز می‌گردد. تحصیلات تمام وقت دربرگیرنده ٤٠ ساعت در هفته می‌باشد. فرد می‌تواند بصورت پاره وقت، منحیث مثال نیمه وقت و یک چهارم وقت، در بسیاری از کورس‌ها به تحصیل بپردازد. در این موارد فرد ساعات کمتری در هفته درس می‌خواند و امتیاز دانشگاهی کمتری دریافت می‌نماید. بسیاری از دوره‌های آموزشی و کورس‌ها را از راه دور هم می‌توان گذراند. همچنان کلاس‌هایی از طرف شب‌ها و روزهای رخصتی هم برگزار می‌شود. این موضوع، کار را برای شمایی که می‌خواهید کار را با تحصیل ترکیب نمایید، تسهیل می‌نماید.

Om du vill veta mer

  • Om du redan har en utländsk utbildning

    För dig med utländska betyg