Waxbarashada jaamacadaha

Somaliska (SOM)

Qofka doonaya inuu dhigto jaamacad wuxuu u baahan yahay inuu buuxiyo shuruudaha lagu galo jaamacadaha. Waxbarashooyinka qaar ayaa wata shuruudo qaasa taasoo micnaheedu yahay inaad soo dhigatay koorsooyin qaasa ee waxbarashada qaar.

Shuruud buuxin kadib sanadka asaasiga

Qaab qofku ku buuxin karo shuruudaha jaamacadda ayaa noqon kara sanadka asaasiga. Tani waa waxbarasho sanad socota oo heer dugsi sare oo loogu tala galay qofka doonaya inuu buuxiyo shuruudaha qaaska ee waxbarashada jaamacadda qofku doonayo.

Shuruud buuxin kadib marka la soo dhigto komvux

Waxaad xaq u leedahay inaad waxbarasho shuruud buuxina ka qaadato dugsiga waxbarashada dadka waaweyn ee komvux, taasoo ah heer dugsi sare. Xaqaan ayaa loo isticmaali karaa shuruudaha asaasiga iyo kuwa qaarka ah intaba.

Si kale oo lagu buuxiyo shuruudaha

Xataa haddii aadan heysan waxbarasho buuxda ee dugsi sare waxaad haddana dalban kartaa jaamacad. Haddii aad leedahay waaya aragnimo ama awood xirfadeed hore ee shaqo ama waxbarasho taasoo loo qiimeyn karo iney ku filnaato oo aad ku dalban karto jaamacadda. Balse arrintaa awood xirfadeedka waa inaad caddeyn u heysataa. Waxad la iman kartaa awood xirfadeed koorsooyin hore aad soo dhigatay ama waaya aragnimo shaqo, mid ururada maxaliga ah ama inaad dalka dibadiisa ku nooleyd mudo dheer. Sida aad ku caddeyn karto awood xirfadeedkaa ayaa loogu yeeraa qiimeynta awood xirfadeedka. Warbixin intaa dheer ee meesha aad u diri karto codsigaada awood xirfadeedka dhabta ah si laguugu ogolaado waxbarashada jaamacadaha la xiriir bogga internetka ee la talinta jaamacadaha antagning.seexternal link.

Hagidda waxbarashada iyo xirfadaha

Waxaa jaamacad kasta ay leedahay hagid waxbarasho iyo mid xirfadeed. Halkaa ayaa la xiriri kartaa haddii aad xiiseyneyso mid ka mida waxbarashada jaamacaddu bixiso si aad u hesho hagid guud ee heerka waxbarasho jaamacadeed. Bogga internetka ee la talinta jaamacadaha studera.nuexternal link ayaad ka heleysaa warbixin ku qoran afaf kala duwan ee ku saabsan waxbarashada jaamacadaha iyo hagidda waxbarasho iyo tan xirfadeed.

Waxbarashada jaamacadaha ayaa billowda guga iyo deyrta. Waxbarasho buuxda ayaa la qaataa qiyaastii 40 saacadood todobaadkii. Wuxuu qofku dooran karaa inuu wax barto waqti aan buuxin isagoo waxbaranaya boqolkii 50 ama 25 koorsooyin badan. Markaa wuxuu qofku wax baranayaa saacado kooban todobaadkii isagoona qaadanaya dhibco jaamacadeed ee ka yar qofka wax barta waqti buuxa. Waxbarasho badan iyo koorsooyin ayaa la qaataa adigoo aan jaamacadda joogto u tegeyn. Waxaa kaloo jira casharo fiidkii ama sabtiga iyo axadda la qaato. Tani waxey sahleysaa in qofku waxbarto isagoo shaqeyneya.

Senast uppdaterad 22 september 2021

Om du vill veta mer

  • Om du redan har en utländsk utbildning

    För dig med utländska betyg