Innehåll på denna sida

Universitet och högskola

För att studera på universitet och högskola behöver du ha grundläggande behörighet. Vissa utbildningar ställer också krav på särskild behörighet som innebär att du måste ha läst specifika kurser för vissa utbildningar.

Behörig via basår

Ett sätt att skaffa sig behörighet är att gå ett basår. Det är en ettårig utbildning på gymnasial nivå för dig som vill skaffa dig särskild behörighet till den utbildning på högskolenivå som du vill gå.

Behörig via komvux

Du har också rätt att läsa in behörighetsgivande utbildning inom kommunal vuxenutbildning, komvux, på gymnasial nivå. Rätten gäller både grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Ett annat sätt att bli behörig

Även du som inte har en fullständig gymnasieutbildning kan söka till universitet och högskola. Om du har en erfarenhet eller kompetens sedan tidigare arbete eller studier som kan bedömas som tillräcklig kan du söka in ändå, men då måste du kunna visa att du har den kompetensen. Du kan ha skaffat dig faktisk kompetens från tidigare kurser eller från erfarenheter av arbetsliv, föreningsliv eller längre utlandsvistelser. Att visa att du har faktisk kompetens kallas att få sin kompetens validerad. Läs mer om vart du ska skicka din ansökan om faktisk kompetens och undantag på Universitets- och högskolerådets webbplats antagning.se .

Studie- och yrkesvägledning

På varje universitet och högskola finns studie- och yrkesvägledning. Dit kan du vända dig om du är intresserad av någon utbildning som de har och de kan också ge dig allmän vägledning om studier på högskolenivå. På Universitets- och högskolerådets webbplats studera.nu finns information på olika språk om högskoleutbildning och studie-och yrkesvägledning.

Utbildningar på universitet och högskolor startar vår och höst. Heltidsstudier omfattar ungefär 40 timmar i veckan. Man kan välja att studera på deltid till exempel på halvfart eller kvartsfart på många kurser. Då studerar man färre timmar per vecka och tar färre högskolepoäng. Många utbildningar och kurser går att studera på distans. Det finns även föreläsningar på kvällar eller helger. Det underlättar för dig som vill kombinera studierna med arbete.

Om du vill veta mer

  • Om du redan har en utländsk utbildning

    För dig med utländska betyg