Waxbarashada xirfadaha jaamacadda

Somaliska (SOM)

Jaamacadaha xirfadaha (YH) ayaa wax bara qofka doonaya inuu barto xirfad kadib markuu dhameysto dugsiga sare ama waxbarashada dadka waaweyn ee (komvux). Waxaa jira xirfado la kala dooran karo. Waxbarashadaa ayaa badanaa socota inta u dhaxeysa hal iyo sadax sano iyadoona ka kooban tiyoorii iyo baraaktiko laga fulinayo goob shaqo.

Waxaad codsan kartaa waxbarashada jaamacadda xirfadaha haddii aad

  • heysato shahaaddo dugsi sare iswiidhish ama komvux,
  • heysato waxbarasho dal kale ee u qalanta shahaaddada dugsiga sare,
  • aad buuxin karto shuruudaha asaasiga waxbarashada marka la eego waxbarashadaada iswiidhishka ama aad dal kale kala timid,
  • heysato waaya aragnimo baraaktiko ah ama wax kale.

Qofka aan buuxin shuruudaha guud

Haddii aadan buuxin shuruudaha guud ee lagu dhigto jaamacadaha waxaa haddana dhici karta inaad hesho fursad ay jaamacaddu kugu qaadato. Jaamacadaha ayaa mararka qaar taa sameeya haddii loo arko in ardaygu ka bixi karo waxbarashada kuna shaqeynayo xirfadda waxbarashadu ku saabsan tahay. La xiriir jaamacadda oo weydii waxa loo baahan yahay.

Sidan ayaa loo codsan karaa

Jaamacad kasta iyadaa maamusha qaadashada ardayda waxbarashada. Sidaas darteed toos ula xiriir jaamacadda, si aad u ogaato qawaaniinta jirta.

Waxad halkan ka heleysaa waxbarashada jaamacadaha xirfadaha: yrkeshogskolan.seexternal link

Senast uppdaterad 22 september 2021