Innehåll på denna sida

Yrkeshögskoleutbildning

På en yrkeshögskoleutbildning (YH) utbildar man sig till ett yrke efter gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning (komvux). Det finns många yrken att välja mellan. Utbildningarna är oftast mellan ett och tre år långa och varvar teori i skolan med praktik ute på arbetsplatser.

Det är ett krav att ha tillräckligt goda kunskaper i svenska för att klara utbildningen och det är skolan avgör om de är tillräckliga. En del skolor ger extra stöd i svenska med yrkesinriktning.

Vad krävs för att söka till en yrkeshögskoleutbildning?

Du kan söka till yrkeshögskoleutbildning om du

  • har en svensk gymnasieexamen från gymnasieskolan eller komvux
  • har en utländsk utbildning som motsvarar en gymnasieexamen
  • har förutsättningar att klara utbildningen genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på något annat sätt.

Om du inte uppfyller de formella kraven

Om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet kan det ändå finnas möjlighet att bli antagen till en utbildning. Skolorna gör ibland undantag om de tror eleven kan klara utbildningen och arbeta inom det yrke som utbildningen leder till. Kontakta skolan och fråga vad som gäller där.

Så här ansöker du

Varje skola sköter själv antagningen till sina utbildningar. Kontakta därför skolan direkt, så får du veta vilka regler som gäller just där.

Yrkeshögskolans utbildningar finns här: yrkeshogskolan.se