Innehåll på denna sida

Om sameskolan

I sameskolan lär sig ditt barn samma saker som i grundskolans årskurser 1–6. Utöver det lär hen sig om det samiska samhällets och den nationella minoriteten och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv. Ditt barn lär sig också att läsa, tala och skriva samiska.

Vad är sameskolan?

Sameskolan motsvarar grundskolans årskurser 1–6. Det innebär att ditt barn lär sig samma saker som eleverna i grundskolan.

Utöver det får ditt barn också lära sig om det samiska samhällets och den nationella minoriteten och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv. I det ingår också att hen får lära sig läsa, tala och skriva samiska för att kunna använda både samiska och svenska när hen kommunicerar med andra.

Efter årskurs 6 går eleverna i sameskolan vidare till grundskolans årskurs 7­­- 9. Integrerad samisk undervisning i årskurserna 7-9 är en naturlig fortsättning för elever som har gått i sameskola.

Sameskolan är avgiftsfri. Det betyder att det inte kostar något att gå där.

Integrerad samisk undervisning i grundskolan

Samisk integrering omfattar alla grundskolans årskurser. I stället för att gå i sameskolan kan samiska barn välja att gå i grundskolan och få undervisning i samisk kultur där, utöver modersmålundervisningen i samiska.

Målet är att ditt barn ska stärka sin samiska identitet genom att läsa sitt samiska språk och lära sig om den samiska kulturen och traditionella kunskaper.

Ditt barn kan ha integrerad samisk undervisning i årskurserna 7–9 också. En huvudman som har samiska elever anordna integrerad samisk undervisning om de har avtalat det med Sameskolstyrelsen.

Vem kan gå i sameskola och hur ansöker jag?

Barn till samer får gå i sameskolan. Även barn som inte är samer får gå i sameskolan, om det finns särskilda skäl. Sameskolorna finns i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando, Kiruna och Tärnaby. Vill du ansöka om att ditt barn ska gå i sameskola ska du skicka in en anmälan till Sameskolstyrelsen.

Skriva in barn i sameskolan, Sameskolstyrelsens webbplats

Vad lär sig ditt barn i sameskolan?

Sameskolan styrs av skollagen, förordningar och läroplanen.

Sameskolan har en egen läroplan och samiska är ett ämne i sameskolan, men de övriga kursplanerna och betygskriterierna i är desamma som för grundskolan. Det innebär att eleverna i sameskolan får samma ämneskunskaper som eleverna i grundskolan.

Undervisningen i sameskolan ska ge ditt barn kunskaper om det samiska kulturarvet, samisk historia och de samiska språken.

Förutom att undervisningen utgår ifrån läroplanen och andra styrdokument så utgår den från samiska värderingar.

Sameskolan har en egen timplan som beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan ämnena. Elever som går i sameskolan har rätt till minst 800 undervisningstimmar i samiska, totalt under låg- och mellanstadiet.

Läroplan för sameskolan, skolverket.se

Betyg i sameskolan

I sameskolan sätter lärarna betyg på samma sätt som i grundskolan. Det är också samma betygsskala.

Omdömen och betyg i grundskolan

Om din familj har ett annat modersmål än svenska

Du som har ett annat modersmål än svenska kan ha rätt att få modersmålsundervisning från och med årskurs ett i sameskolan. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter att läsa ditt modersmål.

Din rätt att läsa modersmål i grundskolan

Fritidshem

Ditt barn kan vara på fritidshemmet under de delar av dagen då hen inte vistas i skolan och under loven.

Om fritidshem

Sameskolstyrelsen ansvarar för sameskolorna

Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som är huvudman och ansvarig för de fem sameskolorna i Sverige.

/