Estetiska programmet på 4ans Gymnasium

Gymnasieskolan

Information

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Betyg

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om han eller hon uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis.

 • Behöriga till högskola info
  Elever från programmet
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  90,1%
 • Genomsnittligt betygspoäng info
  Elever från programmet
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  14,8 (av max 20)

Nationella prov

Resultaten från nationella prov anges som provbetyg. Här redovisas skolenhetens genomsnittsbetyg på provet och genomsnittet i Sverige.

 • Svenska som andraspråk 3 info
  Elever från programmet
  -
  För litet underlag
 • Matematik 1B info
  Elever från programmet
  -
  För litet underlag

4ans Gymnasium

Gymnasieskolan - Fristående

Kontaktuppgifter

Adress

Tuborgsgatan 2

21741 MALMÖ

Telefon

040-918225

E-post

info@4ans.se

Huvudmannens juridiska form

Övriga aktiebolag

Skolans webbplats

http://www.4ans.selaunch

Information

Skolbibliotek

info

Nej

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare info
  12,4
  Genomsnittet i Sverige är 11,9
 • Legitimerade och behöriga lärare (%) info
  66,4%
  Genomsnittet i Sverige är 81,4%
 • Speciallärare, heltidstjänster info
  0,9
 • Specialpedagoger, heltidstjänster info
  Data saknas

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att regelbundet be elever, föräldrar och pedagogisk personal i dessa skolor att svara på en enkät, Skolenkäten.