Innehåll på denna sida

این رشته تحصیلی آماده کننده جهت ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی می‌باشد

رشته تحصیلی اقتصاد

رشته تحصیلی اقتصاد یک رشته آماده کننده جهت ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی برای شمایی می‌باشد که خواهان تحصیل در علوم اجتماعی و در درجه نخست اقتصاد و حقوق می‌باشید. این رشته تحصیلی همچنین برای شمایی است که خواهان یادگیری این امر هستید که چگونه فرد یک شرکت را راه‌اندازی و مدیریت نموده و آن را توسعه می‌دهد.

فیلم: این فیلم رشته تحصیلی اقتصاد را به اختصار توصیف می‌کند (زمان 4:52)

این دوره تحصیلی مبنای ادامه تحصیل در اقتصاد، حقوق و سایر زمینه‌های علوم اجتماعی در مراکز آموزش عالی را فراهم می‌کند.

دو گرایش‌ تحصیلی متفاوت

اقتصاد

 • شما درباره حوزه‌های اقتصاد بازرگانی مانند بازاریابی، حسابرسی، محاسبات، مدیریت و سازمان‌ها می‌آموزید. شما می‌آموزید که یک شرکت را راه‌اندازی و مدیریت نمایید.

حقوق

 • شما پیرامون اهمیت نظم حقوقی در جامعه می‌آموزید و اینکه این امر چگونه از حقوق بین‌الملل اثر می‌پذیرد. شما توانایی خود در تجزیه و تحلیل و ارزیابی مشکلات حقوقی را پرورش می‌دهید.

زمانی که من این رشته را انتخاب کردم هیچ ایده‌ای در مورد اینکه چه شغلی می‌خواهم داشته باشم نداشتم. بهمین دلیل این رشته گسترده را انتخاب کردم. در حال حاضر رشته‌های پیمانکاری، حقوق و اقتصاد بازرگانی برایم جذاب هستند اما خوبی کار این است که أساسا من می‌توانم هر چه می‌خواهم بشوم.

تئا رشته تحصیلی اقتصاد

این مطالب را در این رشته تحصیلی می‌آموزید

شما دانش خود در زمینه اقتصاد جامعه، اقتصاد بازرگانی، شرکت داری، حقوق و روانشناسی را توسعه می‌دهید. شما وضعیت اقتصادی جامعه، تجارت بین کشورها، و نقش و مسئولیت شرکت‌ها در دنیایی که به یک دهکده جهانی تبدیل شده، را مطالعه می‌کنید. شما روش‌هایی برای حل مشکلات شرکت‌ها می‌آموزید. شما در مورد شیوه تفکر، إحساس، عمل وتعامل انسان‌ها با انسان‌های دیگر آگاهی می‌یابید. شما پیرامون اهمیت نظم حقوقی در یک جامعه دمکراتیک می‌آموزید و درمی‌یابید قانونگذاری ما چگونه از حقوق بین‌الملل اثر می‌پذیرد. شما توانایی خود در تجزیه و تحلیل و ارزیابی مشکلات حقوقی را پرورش می‌دهید.

این رشته اینگونه برنامه‌ریزی شده است

موضوعات درسی عمومی دبیرستانی در رشته اقتصاد از این قرار است:

 • انگلیسی
 • تاریخ
 • ورزش و تندرستی
 • ریاضیات
 • علوم تجربی
 • علوم دینی
 • علوم اجتماعی
 • سوئدی یا سوئدی بعنوان زبان دوم

در رشته‌های تحصیلی آماده کننده جهت تحصیل در مراکز آموزش عالی، شما دوره‌های آموزشی تئوریک بیشتری نسبت به ڕشته‌های فنی و حرفه‌ای می‌خوانید.

موضوعات درسی مشترک ویژه این رشته عبارتند از:

 • اقتصاد بازرگانی
 • حقوق
 • زبان‌های مدرن
 • روانشناسی

شما این امکان را می‌یابید که در درون این رشته تحصیلی دوره‌های تخصصی‌تر و مبسوط‌‌‌تری را بگذرانید. به این امر گذراندن دوره‌های پیشرفته در یک رشته تحصیلی می‌گویند. این امر بعنوان نمونه می‌تواند موضوعات درسی مانند موارد زیر باشد:

 • فلسفه
 • جغرافی
 • ارتباطات گرافیکی
 • مدیریت و سازمان
 • ریاضیات
 • ارتباطات رسانه‌ای
 • زبان‌های مدرن
 • روانشناسی
 • جامعه‌شناسی

از مدرسه بپرسید کدام دوره‌های آموزشی پیشرفته در آنجا ارائه می‌شود.

همچنین شما یک انتخاب فردی دارید که در آن آنچه می‌خواهید بخوانید را انتخاب می‌کنید. از مدرسه بپرسید کدام دوره‌های آموزشی در آنجا ارائه می‌شود.

فرم‌های کاری

در این رشته تحصیلی شما اطلاعات را با دید انتقادی تجزیه و تحلیل نموده و ارزیابی می‌کنید. شما به تنهایی یا همراه با دیگران به حل وظایف کاری از نظرگاه‌های اقتصاد اجتماعی، اقتصاد بازرگانی و حقوقی می‌پردازید. شما توانایی خود در مباحثه با دیگران برمبنای نظرگاه‌های مختلف و نتیجه‌گیری و ارائه ادله براساس مفاهیم، تئوری‌ها و مدل‌های اصولی را پرورش می‌دهید.

شما ساختاربندی و ارائه نتایج خود با روش‌‌های علمی برای یک گروه مخاطب معین را تمرین می‌نمایید.

فرد یاد می‌گیرد که یک علامت تجاری متعلق به خود بنا کند، تماس‌هایی برقرار کند و شرکتی را اداره کند. چیزی در رشته اقتصاد هست که من واقعاً دوست دارم. فرد از همان سنین پایین یاد می‌گیرد چه چیزی برای ایجاد یک شرکت منحصر بفرد لازم است.

ویلیام رشته تحصیلی اقتصاد

پایان نامه دبیرستانی

در پایان رشته تحصیلی اقتصاد شما یک پایان نامه دبیرستانی انجام خواهید داد. در آنجا شما باید یک پرسش را مطرح نموده، برای یک کار قابل توجه که براساس حوزه‌های علمی مهم در این رشته تحصیلی باشد برنامه‌ریزی نموده، آن را اجرا و ارزشیابی نمایید.

هدف فارغ‌التحصیلی

هدف فارغ التحصیلی آنچه را که در زمان فارغ‌التحصیل شدن از یک رشته تحصیلی دبیرستانی باید قادر به انجام آن باشید را توصیف می‌کند.

Examensmål för ekonomiprogrammet (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

(هدف فارغ‌التحصیلی برای رشته اقتصاد. پیوند به وبسایتی دیگر.)

ساختار رشته تحصیلی

در ساختار رشته تحصیلی موضوعات درسی و دوره‌های آموزشی که این رشته تحصیلی دربرگیرنده آنها می‌باشد را مشاهده می‌کنید. همچنین شما تعداد امتیازاتی که هر دوره آموزشی در بر می‌گیرد را هم می‌بینید.

Programstruktur för ekonomiprogrammet (pdf)

(ساختار رشته تحصیلی برای رشته اقتصاد. پیوند به یک وبسایت دیگر، در پنجره جدیدی باز خواهد شد.)

آنچه باید مد نظر قرار داد

اگر خواهان کسب صلاحیتی ویژه جهت یک رشته تحصیلی معین در مراکز آموزش عالی هستید، مهم است که ماده های درسی خود را برنامه‌ریزی کنید. اگر خواستار ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی هستید، ترجیحا با یک راهنمای تحصیلی و شغلی صحبت کنید.

شما همیشه حق دارید در انتخاب فردی خود یک دوره آموزشی ورزش و تندرستی و یک دوره هنری دیگر هم انتخاب نمایید.

اطلاعات درباره مشاغل

در اینجا اطلاعاتی درباره وظایف کاری می‌یابید که دربرگیرنده شغل‌های مختلف می‌باشد و پیش بینی ‌هایی در مورد اینکه آینده شغلی برای شغل مربوطه چگونه خواهد بود. در اینجا همچنین توانایی‌هایی که داشتن آنها مطلوب است، راه‌های تحصیل و اطلاعات در مورد حقوق را نیز می‌یابید.

Hitta yrken A - Ö

اطلاعات بیشتر پیرامون دبیرستان

Mer om hur gymnasieskolan fungerar

(مطالب بیشتر پیرامون نحوه کار دبیرستان)

Plugga och jobba med hälsan i behåll

(با حفظ تندرستی خود درس بخوانید و کار کنید)