Innehåll på denna sida

PROGRAMMET ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Teknikprogrammet

Tycker du om att lösa problem? Gillar du att klura och analysera? Det här är programmet för dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer.

Film: Film som kort beskriver teknikprogrammet (tid 4:43 min)

Det här lär du dig på teknikprogrammet

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Programmet kändes som en bred linje som öppnar upp många olika möjligheter efter studenten. Det kändes spännande men också intressant med designinriktningen då det är ett intresse jag har.

Amelie / har gått teknikprogrammet med inriktningen design och produktutveckling

Mycket av utbildningen programmet sker i projektarbetsform. Du söker och bearbetar du information källkritiskt. Du utgår från praktiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag.

Du lär dig om olika former av teknik och vilka lösningar passar för olika målgrupper och tillfällen. Programmet lägger också stort fokus på hållbarhet.

Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, bedöma rimlighet, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för tekniska system.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för teknikprogrammet (skolverket.se)

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Programstruktur för teknikprogrammet (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inriktningar

Design och produktutveckling

  • Du lär dig om design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion.

Informations- och medieteknik

  • Du lär dig om teknik för information, kommunikation och olika medier som datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling.

Produktionsteknik

  • Du lär dig om produktion och företagande som automation och styrning av produktionslinjer.

Samhällsbyggande och miljö

  • Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som ekologi, utseende och ekonomi.

Teknikvetenskap

  • Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.

Ett fjärde år - bli gymnasieingenjör

Efter teknikprogrammet kan du gå ett fjärde år för att utbilda sig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och ger goda möjligheter till jobb direkt efter utbildningen.

Läs mer om att bli gymnasieingenjör 

Gymnasiearbete

I slutet av teknikprogrammet gör du ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Efter programmet

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Nu efter studenten ska jag ska jobba, spara ihop pengar och sedan ut och resa. Jag har inga planer och vet inte just nu vad eller om jag ska plugga vidare men jag har alltid möjligheten framför mig.

Amelie / har gått teknikprogrammet med inriktningen design och produktutveckling

Behörighet efter programmet

Det är viktigt att planera dina studier om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Använd behörighetsvisaren för att se vilka program du är behörig att söka efter programmet

/