Innehåll på denna sida

آموزش استثنایی برای کلانسالان

Dari (PRS)

آموزش استثنایی کلانسالان برای شمایی است که مضاب به یک اختلال رشد/ کم توانی هوشی یا یک آسیب مغزی در اثر حادثه می‌باشید و فاقد تحصیلات در دوره ابتدائیه استثنایی یا دوره متوسطه (لیسه) استثنایی، یا دوره ابتدائیه یا دوره متوسطه (لیسه) می‌باشید. از اول جولای همان سالی که ٢٠ سال خود را تکمیل می‌نمایید در سرووکس تحصیل کرده می‌توانید.

برای شما که تازه به سویدن وارد شد‌ه‌اید

کورس‌های تحصیلی بسیاری برای کلانسالان برای انتخاب وجود دارد، هم تحصیلاتی که به یک شغل می‌انجامد و هم تحصیلاتی که نفر را برای ادامه تحصیل در مکتب عالی مسلکی، مکاتب عالی و پوهنتون‌ها، آماده می‌سازد. برای دانستن اینکه تحصیلات قبلی شما در کدام سطح می‌باشد، رهنمای تحصیلی و مسلکی در کمون و یا مکتب خودتان به شما کمک کرده می‌تواند تا معلومات و تجربیات خود را ارزیابی نمایید.

شمایی که می‌خواهید در سویدن کار کرده و یا تحصیل نمایید، باید زبان را بیاموزید. شما می‌توانید کورس سویدنی برای مهاجرین (اس.اف.ای) را همزمان که دیگر مضامین درسی را می‌خوانید، بگذرانید.

شما که از قبل تحصیلاتی دارید ممکن است ضرورت باشد آن را تکمیل نمایید تا شغلی بدست آورده و ادامه تحصیل دهید.

در مکاتب و در کمون دسترسی به رهنمای تحصیلی و مسلکی فراهم است که به شما هم در قسمت کورس‌های آموزشی و هم بازار کار سویدن معلومات داده می‌تواند.

آموزش استثنایی برای کلانسالان

در "سرووکس" شما کورس‌هایی در مضامین درسی مختلف خوانده و دانشی که از قبل دارید را تایید اعتبار کرده می‌توانید. شما یک پلان تحصیلی فردی دریافت خواهید نمود که دربرگیرنده هدف شما از درس خواندن و کورس‌های است که در آن وجود دارد.

در آموزش استثنایی برای کلانسالان شما می‌توانید:

  • در سطح بنیادی یا لیسه درس بخوانید،
  • کورس‌های مختلفی انتخاب نمایید،
  • همزمان سویدنی برای مهاجرین بخوانید،
  • یک کورس مسلکی بگذرانید،
  • برای دریافت یک دیپلم که معادل دوره متوسط استثنایی می‌باشد، درس بخوانید،
  • دانشی که از قبل کسب نموده‌اید را تایید اعتبار نمایید

چه کسی در سرووکس تحصیل کرده می‌تواند؟

آموزش استثنایی کلانسالان برای شمایی است که مضاب به یک اختلال رشد/ کم توانی هوشی یا یک آسیب مغزی در اثر حادثه می‌باشید و فاقد تحصیلات در دوره ابتدائیه استثنایی یا دوره متوسطه (لیسه) استثنایی، یا دوره ابتدائیه یا دوره متوسطه (لیسه) می‌باشید. سرووکس همچنین برای کلانسالانی می‌باشد که می‌خواهند تحصیلات قبلی خود را تکمیل کنند، شغل خود را تغییر دهند، یا کسانی که می‌خواهند سویدنی بخوانند.

از اول جولای همان سالی که ٢٠ سال خود را تکمیل می‌نمایید در سرووکس تحصیل کرده می‌توانید. برای تحصیل در سرووکس باید ساکن سویدن بوده، فاقد معلوماتی باشید که کورس مورد نظر ارایه می‌نماید و شرایط لازم برای گذراندن آن کورس با کامیابی را داشته باشید. بعضی أوقات حتی اگر فرد کمتر از ٢٠ سال داشته باشد هم می‌تواند تحصیل در این مراکز را شروع نماید.

این تحصیلات چنین آماده شده‌اند

ممکن است امکان تحصیل بصورت تمام وقت و پاره وقت وجود داشته باشد. شما در مکتب، از راه دور، یا ترکیبی از هر دو تحصیل کرده می‌توانید. همچنین ممکن است این امکان وجود داشته باشد که نفر بعضی کورس‌ها، یا قسمت‌هایی از کورس‌ها را در یک محل کار بگذراند.

امکان ترکیب کردن تحصیلات در سطوح مختلف وجود دارد. منحیث مثال شما می‌توانید تحصیل در کورس سویدنی برای مهاجران (اس.اف.ای) را با کورس‌های دیگر در سرووکس ترکیب نمایید.

برای دریافت معلومات بیشتر در قسمت کورس‌هایی که در سرووکس کمون شما ارائه می‌شود با یک رهنمای تحصیلی و مسلکی در مرکز آموزش کلانسالانی که به آنجا می‌روید یا در کمون محل سکونت خود تماس بگیرید.

ارزیابی و یادگیری

در طول تحصیل شما باید بطور مرتب درباره آنچه یاد گرفته‌اید، به نسبت اهداف تعیین شده در کورس مذکور، معلومات دریافت نمایید.

این امر مهم است که شما درکی از یادگیری خود و ضرورتی که به پیشرفت دارید، داشته باشید.

نمره

شاگردانی که کورس‌های مربوطه خود را به پایان برند، نمره می‌گیرند. سیستم امتیاز دهی "آ" تا "اف" می‌باشد که در آن "آ" بالاترین نمره و "ای" کمترین نمره کامیابی می‌باشد.

آیا می‌خواهید بیشتر بدانید؟

با کمون محل سکونت خود تماس بگیرید. معلومات لازم برای تماس گرفتن در ویبسایت کمون موجود است.