Innehåll på denna sida

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada och som saknar utbildning från anpassade grund- eller gymnasieskolan eller grund- eller gymnasieskolan. Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux som anpassad utbildning.

För dig som är ny i Sverige

Det finns många utbildningar för vuxna att välja bland, både utbildningar som leder till ett yrke och utbildningar som förbereder för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet. För att ta reda på vilken nivå din tidigare utbildning ligger på kan studie- och yrkesvägledare i din kommun eller på din skola hjälpa till att bedöma dina kunskaper och erfarenheter.

På skolorna och i kommunen finns tillgång till studie- och yrkesvägledare som kan ge mer information, både om utbildningar och den svenska arbetsmarknaden.

Komvux som anpassad utbildning

På komvux som anpassad utbildningkan du läsa kurser i olika ämnen och validera kunskaper du redan har. Du får en individuell studieplan som innehåller ditt mål med utbildningen och vilka kurser som ingår.

Vad du kan göra på komvux som anpassad utbildning

På komvux som anpassad utbildning kan du

  • studera på grundläggande eller gymnasial nivå
  • välja mellan olika kurser
  • studera svenska för invandrare parallellt
  • gå en yrkesinriktad utbildning
  • läsa in en examen som motsvarar anpassade gymnasieskolan
  • få tidigare kunskaper validerade.

Vem får studera på komvux som anpassad utbildning?

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada och som saknar utbildning från anpassade grund- eller gymnasieskolan eller grund- eller gymnasieskolan. Komvux som anpassad utbildning är också till för vuxna som vill komplettera en tidigare utbildning, som vill byta yrke eller som vill lära sig svenska.

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux som anpassad utbildning. För att få studera på komvux som anpassad utbildning ska du också vara bosatt i Sverige, sakna de kunskaper som utbildningen ger och ha förutsättningar att klara utbildningen. Ibland kan man få börja även om man är yngre än 20 år

Så här är utbildningen upplagd

Det kan finnas möjlighet att studera på heltid eller deltid. Det finns också möjlighet att gå vissa kurser, eller delar av kurser, på en arbetsplats.

Det går att kombinera studier på olika nivåer. Till exempel kan du kombinera utbildning i svenska för invandrare (sfi) med andra studier inom komvux som anpassad utbildning.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare vid den vuxenutbildning du vill gå eller i din hemkommun för mer information om vilka kurser som erbjuds på komvux som anpassad utbildning i din kommun.

Bedömning och lärande

Under utbildningen ska du kontinuerligt få information om vad du har lärt dig i förhållande till undervisningens mål.

Det är viktigt att du får förståelse för ditt eget lärande och behov av utveckling.

Betyg

Elever som är klara med kurser får betyg. Betygsskalan är A-E, där A är det högsta betyget och E är det lägsta betyget.

Vill du veta mer?

Kontakta din kommun. Du hittar kontaktuppgifterna på din kommuns webbplats.

/