Innehåll på denna sida

فعالیت های آموزشی دیگر

Persiska (PES)

فعالیت آموزشی دیگر ، مراقبت از کودکان برای کودکان بین 1 تا 12 سال است.

Lärare som spelar gitarr och elever i förskoleklass som dansar.

فعالیت های آموزشی دیگر اختیاری است. با فرستادن کودکان به مهد کودک هم پدر و مادران می توانند به اشتغال خود بپردا زند و هم کودکان می توانند وقت خود را در محیطی آموزنده و مشوق بگذرانند.

چهار نوع فعالیت دیگر آموزشی وجود دارد:

  • مراقبت آموزشی (Pedagogisk omsorg)
  • مراقبت در ساعاتی از شبانه روز که مهد کودک و یا خانه های اوقات فراغت در دسترس نیستند
  • مهد کودک آزاد (Öppen förskola)
  • مراکز فعالیت های فوق برنامه آزاد (Öppen fritidsverksamhet)

مراقبت آموزشی (Pedagogisk omsorg)

در صورت تمایل پدر و مادران، به جای مهد کودک و خانه اوقات فراغت، مراقبت آموزشی به آنان ارائه می شود. مراقبت آموزشی می تواند در خانه کارمندان، در محلی دیگر و یا به صورت راه حل های مختلف چند خانواده ای ارائه شود.

طبق قانون مدارس گروه های کودکان باید دارای ترکیب و اندازه مناسب باشند و مکان مورد استفاده باید کیفیت لازم برای اینگونه فعالیت ها را داشته باشد. کارکنان نیز باید از آموزش و یا تجربه کافی جهت بر آوردن نیاز کودکان به مراقبت و آموزش خوب برخوردار باشند. نیازهر کودک باید در شکل دادن نوع فعالیت ها مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که ارتباط همه جانبه و اشتراک اجتماعی را در آنان ارتقا بخشد.

چه کسانی می توانند مراقبت های آموزشی را ارائه دهند؟

مراقبت آموزشی می تواند توسط کمون و یا به صورت شخصی ارائه شود. در صورت تمایل پدر و مادر کودک ، کمون باید تلاش کند مراقبت های آموزشی دیگری را به جای مهد کودک یا خانه اوقات فراغت ارائه دهد.

شهریه

کمون ها حق دارند شهریه معقولی را برای ارائه مراقبت های آموزشی دریافت کنند. امروزه همه کمون ها از سیستم حداکثر تعرفه (maxtaxa) برای مراقبت از کودکان استفاده می کنند. حداکثر تعرفه بدین معنی است که یک سقف مشخص برای مقدار شهریه ای که خانواده های مختلف پرداخت می کنند تعیین شده و این مبلغ بر اساس درآمد پدر و مادر محاسبه می شود. حداکثر تعرفه برای مراقبت آموزشی نیز اعمال می شود چه این خدمات را کمون ارائه دهد و چه افراد خصوصی.

مراقبت در ساعاتی از شبانه روز که مهد کودک و یا خانه اوقات فراغت در دسترس نیستند

مراقبت در ساعاتی از شبانه روز که مهد کودک و یا خانه اوقات فراغت در دسترس نیستند می تواند شامل مراقبت شبانه و یا طی تعطیلات باشد.

کمون باید طلاش کند تا خدمات مراقبتی را به مقدار مورد نیاز و با توجه به اشتغال پدر و مادر و وضعیت خانواده، هنگامی که مهد کودک و یا خانه های اوقات فراغت در دسترس نیستند، در اختیار اولیا قرار دهد.

مهد کودک آزاد (Öppen förskola)

مهد کودک آزاد برای کودکانی است که در مهد کودک ثبت نام نشده اند. یکی از والدین و یا فرد بزرگسال دیگری باید در مهد کودک آزاد در کنار کودک باشد. فعالیت های آموزشی در مهد کودک آزاد به صورت گروهی و با حضور بزرگسالانی که کودکان را همراهی می کنند انجام می شود. در عین حال ، به بزرگسالان نیز فرصت معاشرت داده می شود. کودکان در اینجا ثبت نام نمی کنند و این والدین هستند که تصمیم می گیرند کودکشان چه مدت و چه زمانی در آنجا باشد.

مراکز فعالیت های اوقات فراغت آزاد (Öppen fritidsverksamhet)

مرکز فعالیت های اوقات فراغت آزاد برای کودکان ده تا دوازده ساله است که نیازی به مراقبت های ارائه شده در fritidshem و یا مراکز مراقبت های آموزشی ندارند. خانواده ها خود تصمیم می گیرند که کی و چه مقدار کودکان در این فعالیت ها شرکت کنند. مراکز فعالیت های اوقات فراغت آزاد معمولا فعالیت های خود را با مدرسه و fritidshem و یا دیگر مراکز موجود در کمون برای اوقات فراغت کودکان و نوجوانان هماهنگ می کنند.