Hawlo kale oo waxbarid

Somaliska (SOM)

Hawl kale oo waxbarid xannaano carruureed oo loogu tala galay caruurta u dhexeysa 1 iyo 12 sano.

Lärare som spelar gitarr och elever i förskoleklass som dansar.

Hawsha kale ee waxbariddu maaha wax khasab ah. Ula jeeddadu waa in waalidka loo suurta geliyo in ay waalidnimada la wataan shaqo, si ahaanna waa in carruurtu helaan meel ay dhiirri-gelin ka helaan, horuumarna ku sameeyaan.

Waxaa jira afar nuuc oo kala duduwan oo ah hawlo waxbararid:

  • Xannaanada waxbaridda
  • Xannaano ah waqtiga aysan furneyn dugsiyada xannaanda ama guriga xilliga firaaqad
  • Dugsi xannaano oo furan
  • Hawlo xilliga firaaqada ah oo furan.

Xannaanada waxbaridda

Xannaanada wax baridda waxaa la siin karaa waaliddiinta raba taas, halkii ay carruurtoodu aadi lahaayeen dugsi xannaano iyo guriga xilliga firaaqada. Xannaanada wax baridda waxay shaqaaluhu ku bixin karaan guryohooda, maqsin kale ama xal ay wada helaan qoysas fara badan.

Sida ku cad xeerka iskoollada waa in kooxa carruurtu ay si habboon isugu dhafanyihiin, iyo in tiradoodu ay macquul tahay, maqsinnada ay joogayaanna loogu tala galay arrinkaas. Sidoo kale waa in ay joogaan shaqaale leh waxbarasho ama khibrad dabooli karta hawlaha waxbarid ee ay carruurtu u baahanyihiin. Hawlaha wax qabadku waa in ay ka duulaan canug walba baahidiisa, loona qaabeeyo si xoojineysa xiriirro dhinac walba leh iyo wadajir bulshonimo.

Yaa furan kara xannaano waxbarid?

Xannaano waxbarid waxaa furan kara degmo ama qof gaar ah. Degmadu waa in ay ku dadaashaa in ay dadka siin karto xannaano kale oo wax barid halki ay carruurta oo dhan ka wada aadi lahaayeen dugsi xannaano ama guriga xilliga firaaqada haddii ay jiraan waaliddiin taas doonaya.

Kharashka

Degmooyinku kharash macquul ah ayey ku qaadan karaan xannaanada waxbaridda. Maanta waxay dhammaan degmooyinka oo dhan adeegsadaan nidaam la dhaho maxtaxa oo loogu tala galay xannaanada carruurta. Maxtaxan wuxuu ka dhiganyahay xad sare oo aan ka badan qoysaska laga qaadi karin, waxaan lagu saleeyaa dakhliga waaliddiinta. Maxtaxan wey khuseysaa xitaa xannaanada waxbaridda, kuwa ay degmadu leedahay iyo kuwa gaarka loo leeyahay labadaba.

Xannaanada inta ay dugsiyada xannaanada iyo guriga xilliga firaaqadu aysan furneyn

Xannaanada waqtiyada aysan furneyn dugsiyada xannaanada iyo guryaha xilliga firaaqadu, waxaa tusaale ahaan lasiinkaraa fiidadki, habeennadi ama fasaxyada usbuuca.

Degmadu waa in ay ku dadaashaa in ay xannaano bixiso waqtiga aysan furneyn dugsiga xannaanada iyo guriga xilliga firaaqada ilaa inta loo baahanyahay iyadoo la tixgelinayo shaqada waaliddiinta iyo sideeda kale xaaladda qoyska.

Dugsiga furan ee xannaanada

Dugsiga furan ee xannaanada waxaa loogu tala galay carruur aan dugsi xannaano ku qorneyn. Hal waalid ama qof kale oo weyn ayaa canugga usoo raacaya dugsiga furan ee xannaanada. Dugsiga furan ee xannaanadu waxay carruurta siisaa hawlo waxbarid iyagoo koox ku jira oo uu waalidku la joogyo. Isla mar ahaantaas waxay dadka waawey helayaan wada jir bulshanimo. Carruurtu kuma qorna ee waaliddiinta ayaa go’aaminaya inta uu ilmuhu ka qeyb qaadanayo.

Hawlo furan oo xilliga firaaqada ah

Hawlaha furan ee xilliga firaaqada waxaa loogu tala galay 10–12 sano jirrada ee aan u baahneyn xannaanada iyo ka warhaynta lagu bixiyo guriga xilliga firaaqada ama xannaanada waxbaridda. Qoysaska ayaa go’aankeeda leh goorta iyo inta jeer ee ay carruurtu ka qeyb qaadaneyso. Hawsha furan ee xilliga firaaqada waxaa badanaa isku duwa iskoollada, guryaha xilliga firaaqada iyo/ama hawlaha kale ee degmada ee xilliga firaaqada ee loogu tala galay carruurta iyo dhallinyarada.

Senast uppdaterad 22 september 2021