Innehåll på denna sida

مدارس ابتدایی برای کم توانان ذهنی

Persiska (PES)

مدارس ابتدایی برای کم توانان دهنی یا برای کودکان بین 7 تا 16 سال است که دارای معلولیت های ذهنی و یا آسیب مغذی هستند.

Två elever vid en dator.

مدارس می توانند هم دولتی/کمونی (Kommunal) باشند و هم مستقل (Fristående)

مدارس ابتدایی هم می توانند دولتی/کمونی باشند و هم مستقل. بیشتر مدارس ابتدایی دولتی هستند و شاگردان معمولا در یک مدرسه دولتی در نزدیکی خانه خود تحصیل می کنند.

هر مدرسه ابتدایی می تواند شاخه های مختلف را در خود بگنجاند، برای مثال کلاس های انگلیسی و یا کلاس های ورزش و موسیقی.

همه می توانند درمدارس مستقل درس بخوانند و برنامه آموزشی آنان باید هم تراز با برنامه ها ی درسی مدارس دولتی باشد. مدارس مستقل به کمون ها تعلق ندارند بلکه مالکان دیگری دارند.

مدارس ابتدایی برای کم توانان ذهنی

مدارس ابتدایی برای کم توانان دهنی یا برای کودکان بین 7 تا 16 سال است که دارای معلولیت های ذهنی و یا آسیب مغذی هستند. این نوع مدرسه با نیازها و توانایی های هر شاگرد وفق داده می شود. هدف ازتدریس در این مدارس افزایش دانش شاگردان و کمک به پیشرفت، احساس تعلق و ایجاد پایه های محکم برای حضوری فعال در جامعه است.

فعالیت های مدارس ابتدایی کم توانان ذهنی

در این مدارس تدریس در دروس مستقل، یک شاخه درسی و یا ترکیبی از این دو صورت می گیرد. آموزش همچنین می تواند در بر گیرنده برنامه درسی مدارس ابتدایی باشد. هدف ازتدریس از جمله افزایش دانش وارزش شاگردان و کمک به پیشرفت شخصی، احساس تعلق و ایجاد پایه های محکم برای حضوری فعال در جامعه است.

شاگردانی که به مدارس ابتدایی برای کودکان کم توان می روند و احتیاج به رفتن به Fritidshem دارند باید در مراکز موجود در مدرسه ابتدایی و یا مدارس ویژه برای کودکان کم توان جسمی ثبت نام کنند. اطلاعات بیشتر را در بخش مربوط به مرکز فعالیت های اوقات فراغت مطالعه کنید.

جدول زمانی و برنامه درسی مدارس ابتدایی برای کودکان کم توان

دروس موجود و تقسیم بندی آنان برای سال های تحصیلی مختلف در جدول زمانی شرح داده شده اند. مقدار ساعات تضمینی که شاگردان مدارس ابتدایی برای کودکان کم توان در این مدارس حق تحصیل دارند مشخص شده.

شاگردان مدارس مخصوص کودکان کم توان یا دروس خاص و یا شاخه های درسی را می خوانند. دروسی که در این مدارس تدریس می شوند عبارتند از سوئدی یا سوئدی به عنوان زبان دوم، ریاضیات، انگلیسی، دروس عملی هنری، تکنیک، دانش اجتماعی و دروس طبیعی. کسانی که امکان خواندن درس های مستقل را ندارن می توانند در دروس شاخه ای فعالیت های روزمره و درک واقعیت شرکت کنند.

برای هر درسی در مدرسه یک برنامه آموزشی وجود دارد که در آن به هدف آن درس اشاره شده. برنامه آموزشی همچنین شرح می دهد که چه امکاناتی برای کسب دانش بیشتر در آن زمینه خاص باید در اختیار شاگردان قرار گیرد.

فعالیت های آموزشی مدرسه باید مطابق با ارزشهای دموکراتیک جامعه باشد و افرادی که در مدرسه کار می کنند باید به ارزش هر شخص و محیط زیست اطراف ما احترام بگذارند. همه دانش آموزان باید در مدرسه احساس امنیت و احترام کنند و از امکانات برابر برخوردار باشند.

ارزیابی و یادگیری در مدرسه ابتدایی کم توانان

در مدرسه ، دانش آموز در مورد آنچه که با توجه به اهداف تدریس آموخته است، اطلاعات مداوم دریافت ی کند.

معلم ، خود دانش آموز و سایر دانش آموزان می توانند با ارائه نظرات خود به پیشرفت شاگردان در یادگیری آنها کمک کنند. معلم و دانش آموز همچنین براساس ارزیابی آنچه دانش آموز به آن نیاز دارد و از قبل آموخته ، در مورد اینکه او باید چه کاری برای پیشرفت در تحصیلات خود انجام دهد صحبت می کنند. این مهم است که دانش آموز خود درکی صحیح از یادگیری خود و نیازهای موجود برای پیشرفت داشته باشد.

بررسی پیشرفت تحصیلی در مدرسه ابتدایی کم توانان

حد اقل یک بار در هر نیمسال تحصیلی معلم باید دانش آموز و سرپرستان وی را برای ارزیابی تحصیلات دانش آموز و همچنین نظر او در باره رضایت از مدرسه ملاقات کند. این جلسات "گفتگو برای بررسی پیشرفت" (Utvecklingssamtal) نامیده می شود. هدف از این گفتگو ارائه تصویری درست از پیشرفت های تحصیلی و اجتماعی دانش آموز است.

در طی این گفتگو در باره این صحبت می شود که مدرسه چگونه می تواند در پیشرفت و آموزش دانش آموز به وی کمک کند. این گفتگو به شاگرد و سرپرستان او هم این امکان را می دهد که در تحصیلات دانش آموز تاثیرگذار باشند.

در این جلسه باید یک برنامه کتبی نوشته شود، هم برای شاگردان کلاس اول تا پنجم، و هم برای دانش آموزانی که در کلاس 6 تا 9 به آنان نمره داده نمی شود. این برنامه فردی باید شامل یک ارزیابی و برنامه ای برای آینده دانش آموز باشد.

نمره و نمره گذاری در مدرسه ابتدایی کم توانان

در مدارس ابتدایی کم توانان تنها در صورت خواست دانش آموز و یا اولیای او به شاگردان نمره داده می شود. این در مورد شاخه های درسی صدق نمی کند. نمره های درسی پنج درجه دارند: A ، B، C،D و E. A بالاترین نمره است و E کمترین نمره قبولی است. اگر شاگرد شرایط لازم برای نمره E را نداشته باشد نمره ای داده نمی شود.