Innehåll på denna sida

واقعیت ها و راهنمایی ها در خصوص یافتن و مقایسه نمودن پیش دبستانی ها

Persiska (PES)

هنگامی که زمان رفتن به پیش دبستانی برای فرزند شما فرا می رسد شما بعنوان سرپرست او می توانید درخواست کنید که او به کدام پیش دبستانی برود. در اینجا ما راهنمایی می کنیم که به کدام شاخصه ها در یافتن پیش دبستانی فکر کنید و چگونه آنها را مقایسه کنید.

Förskolebarn med pedagog på 4H-gård.

شباهت ها و اختلافات میان پیش دبستانی ها ی گوناگون

همه پیش دبستانی ها از یک قانون و مقررات پیروی می کنند، اما عملکرد آنان می تواند با یکدیگر متفاوت باشد. آنها از نظر اینکه چه تعداد کودک به آن پیش دبستانی می روند، تعداد هر گروه از کودکان چند نفر است و یا آموزش های کارکنان چگونه است، متفاوت می باشند

در برنامه آموزشی پیش دبستانی ها آمده است که با آموزشهای پیش دبستانی فرزند شما خواهد توانست در زمینه های مختلف از جمله زبان ، ریاضی ، بهداشت و توسعه پایدار رشد پیدا کند.

بسیاری از پیش دبستانی ها را کمون ها اداره می کنند، اما تعداد زیادی هم از پیش دبستانی ها آزاد ( خصوصی ) هستند. پیش دبستانی آزاد به این معنا است که آن را یک مدیر اداره می کند. پیش دبستانی ها حتی ممکن است که گرایش های مختلف آموزشی داشته باشند. شیوه کاری، محیط بیرونی، محل آموزشگاه و خوراکی که به کودکان داده میشود نیز میان پیش دبستانی هامتفاوت است.

قبل از انتخاب پیش دبستانی خوب است که به آنچه که برای شما و فرزند شما با اهمیت است فکر کنید. تماس با پیش دبستانی هایی که به آنها علاقمند هستید بسیار خوب است تا بتوانید برداشت خود را از آنها داشته باشید. بسیاری از پیش دبستانی ها شما را دعوت به ملاقات با آنان و یا شرکت در «دعوت عام» خود می کنند .

سوال هایی را که شما می توانید با پیش دبستانی مطرح کنید :

 • آیا می توانید در مورد آموزش های خود توضیح دهید ؟
 • شما چگونه بر روی برنامه های آموزشی در زمینه های زبان، ریاضیات و توسعه پایدار کار می کنید ؟

اندازه مهد کودک چقدر است تعداد کودکان در یک گروه و ترکیب بندی گروه کودکان چگونه است؟

اندازه پیش دبستانی ها می توانند با یکدیگر متفاوت باشند. بعضی از آنها تنها دارای یک گروه از کودکان هستند . در حالیکه بعضی دیگر دارای تعداد گروههای بیشتری می باشند. اندازه و ترکیب گروههای کودکان هم می توانند متفاوت باشند . بعضی از پیش دبستانی ها کودکان را براساس سن آنها گروه بندی می کنند . برخی دیگر کودکان در سنین مختلف را در یک گروه جای می دهند.

اینکه تعداد گروهها چند نفر هستند در آرامش و رشد و پیشرفت و یادگیری فرزند شما دارای اهمیت است. در عین حال عوامل بسیاری در کیفیت پیش دبستانی ها اهمیت دارند. مانند صلاحیت و مهارت کارکنان، تعداد کارکنان، محیط بیرون و محیط درون آنها مهم می باشند.

در زمینه تعداد نفرات یک گروه و معیارهای مربوطه به صفحه خانگی سازمان مدارس مراجعه کنید. (صفحه یادشده به زبان سوئدی است.) External link, opens in new window.

سوال هایی را که می توانید از خود بپرسید:

 • آیا فرزند من در یک گروه بزرگ با تعداد زیاد دوستان راحت تر است یا اینکه در یک گروه کوچک که در آن روابط محدودتر باشد؟

سوالهایی که می توانید از پیش دبستانی ها بپرسید:

 • چه تعداد پرسنل تحصیلکرده و آموزش دیده در هر گروه از کودکان کار می کنند؟
 • چه تعداد کودک در هر گروه از کودکان حضوردارند؟
 • آیا گروههای کودکان دارای فضاها و سطح مشترک هستند یا آنکه هرکدام جداگانه برای خود بخش جداگانه دارند یا هر دو اینها؟

آمار مربوط به کودکان ، کارکنان و گروهها را می توانید در صفحه خانگی سازمان مدارس بخوانید. (صفحه مذکور به زبان سوئدی است)

کارکنان پیش دبستانی

در پیش دبستانی ها هم زنان و هم مردان مشغول به کار هستند. غالبا مشاغل گوناگونی در پیش دبستانی وجود دارند: آموزگار پیش دبستانی، پرستار کودک و سایر کارکنان مانند مربیان تصویر، نمایش و یا موسیقی.

تحصیلات کارکنان در پیش دبستانی ها هم متفاوت هستند. ممکن است در برخی پیش دبستانی ها تعداد آموزگاران آموزش دیده و تحصیلکرده بیشتر و در برخی کمتر باشند. آموزگاران پیش دبستانی ها در قبال آموزش و محتوای آموزشهای خود مسئولیت دارند. آموزش را آموزگار هدایت می کند اما پرستار کودکان و سایر پرسنل نیز می توانند در این زمینه همکاری داشته باشند.

برای آنکه بتوانید رابطه ای بین تعداد کودکان با تعداد پرسنل پیش دبستانی بیابید بایستی به تعداد کودکان برای هر آموزگار تمام وقت توجه کنید. این به آن معنی است که مجموع ساعت های کار کارکنان پاره وقت در پیش دبستانی بر پایه کار تمام وقت دوباره محاسبه شده است.

اینکه میزان جابجایی کارکنان بالاست، شیوه عمل پیش دبستانی زمانی که نیاز به کارکنان موقت دارند چیست و اینکه کارکنان چگونه مهارت های خود را تکامل می بخشند نیز می تواند میان پیش دبستانی های گوناگون متفاوت به نظر برسد.

سوال هایی را که می توانید از پیش دبستانی بپرسید:

 • چه تعداد آموزگار در پیش دبستانی دارید؟
 • نحوه گزینش کارکنان موقت در این پیش دبستانی چگونه است؟
 • چه اقداماتی برای افزایش صلاحیت و مهارت کارکنان انجام می دهید؟

پیش دبستانی های کمونی و پیش دبستانی های آزاد

پیش دبستانی های کمونی و نیز پیش دبستانی های آزاد وجود دارند. معمولا پیش دبستانی ها کمونی هستند. یک پیش دبستانی آزاد می تواند بعنوان مثال زیر نظر یک شرکت سهامی ، یک جامعه مذهبی، یک بنیاد، یک اتحادیه اقتصادی یا یک انجمن اولیاء اداره شود.

آموزش ها همیشه بایستی بدور از فرقه گرایی باشد. یعنی آنکه فارغ از عنصر مذهب باشد.

سوال هایی را که می توانید از خود بپرسید:

 • در محل سکونت ما چه پیش دبستانی هایی وجود دارند؟
 • آیا برای من مهم است که فرزندم به پیش دبستانی کمونی برود یا به یک پیش دبستانی آزاد؟
 • آیا برای من مهم است که پیش دبستانی چگونه اداره می شود ؟ آیا بوسیله تعاونی اولیاء اداره می شود یا آنکه زیر نظر یک جامعه مذهبی است؟

سوال هایی را که می توانید از پیش دبستانی بپرسید:

 • چنانچه پیش دبستانی زیر نظر یک جامعه مذهبی است آیا در فعالیت های آن تاثیر دارد ؟ چه تاثیری؟
 • چنانچه زیر نظر تعاونی اولیاء اداره می شود چه انتظاراتی از من بعنوان یکی ازوالدین در کمک به پیش دبستانی می رود؟ در تمیزکاری ، در پخت غذا و مشغولیت های دیگر.

جهت گیری ها و گرایشهای آموزشی در پیش دبستانی ها

پیش دبستانی ها می توانند جهت گیری های آموزشی متفاوتی داشته یا از آنها متاثر شوند. این به آن معناست که آنها دارای دیدگاههای اساسی متفاوتی در مورد انسان می باشند و اینکه کودک چگونه در جریان فعالیت روزانه آموزش می بیند ،

صرفنظر از آنکه محتوای آموزشی یک پیش دبستانی چه گرایش و جهتی دارد لازم است از برنامه آموزشی پیش دبستانی ها تبعیت کند. همه کودکانی که به پیش دبستانی می روند بایستی آرامش داشته و شاد باشند و اجازه رشد و تکامل داشته باشند.

در آدرس زیر می توانید مثالهایی را در مورد جهت گیری های آموزشی بخوانید:

می توانید سوالات زیر را از خود بپرسید:

 • چه چیزهایی در جهت گیری آموزشی برای من و برای فرزندم مهم هستند؟

سوال هایی که می توانید از پیش دبستانی بپرسید:

 • آیا شما روی مطلب خاصی خارج از جهت گیری آموزشی هم کار می کنید؟
 • ارزش اساسی بر روی این جهت گیری چیست؟
 • گرایش و جهت گیری درعمل و در یک روز معمولی در پیش دبستانیبه چه معناست؟

روزهای اول در پیش دبستانی

هنگامی که فرزند شما پیش دبستانی را شروع می کند روزهای اول به معارفه و آشنایی با مدرسه می گذرد. این به آن معناست که شما بعنوان سرپرست کودک در روزهای اول در کنار فرزندتان حضور دارید. سپس فرزند شما اجازه می یابد که به صورت گام به گام عادت کند که بدون وجود سرپرستش در پیش دبستانی باشد. پیش دبستانی های مختلف هر کدام آداب خودشان را برای مدت زمان معارفه و آشنایی روزهای اول دارند.

شما می توانید این سوال ها را از خود بپرسید:

 • آیا خواسته مخصوصی برای دوره آشنایی دارم ؟

این سوال ها را می توانید از پیش دبستانی بپرسید:

 • دوره آشناییچگونه خواهد بود؟
 • از من بعنوان سرپرست کودک چه انتظاری می رود؟
 • آیا دوره آشنایی می تواند برای فرزند من در صورت نیاز طولانی تر باشد؟

تماس با شما بعنوان سرپرست کودک

پیش دبستانی لازم است که همکاری های نزدیک و مورد اعتماد با شما بعنوان سرپرست کودک داشته باشد. شیوه ارتباط گیری پیش دبستانی ها با سرپرستان کودک می تواند متفاوت باشد. بعضی ها گزارش کارهفتگی برای والدین می فرستند و در آن فعالیتهای کودک را در طول هفته ذکر می کنند. برخی دیگر هم با استفاده از یک ابزار دیجیتال، برای نمونه از یک اپلیکیشن یا اپ، اطلاع رسانی می کنند.

این روش هم معمول است که هنگامی که شما فرزند خود را از پیش دبستانی تحویل می گیرید کارکنان برای شما از فعالیت کودک در طول روز تعریف می کنند. شما هم بعنوان سرپرست کودک می توانید درباره او سوال کنید. شما بعنوان سرپرست کودک حداقل یک بار در سال به جلسه گفتگو درباره رشد آموزشی کودک دعوت خواهید شد. گفتگو درباره رشد آموزشی کودک گفتگویی است بین کارکنان پیش دبستانی و والدین کودکان این گفتگو درباره پیشرفت کودک و قدرت فراگیری او است. پیش دبستانی می تواند جلسات دیگری را برای آنکه شما بتوانید با سایر سرپرست ها آشنا شوید برگزار کند.

سوال هایی که شما می توانید از خود بپرسید:

 • در تماس با پیش دبستانی چه چیزی مهم است؟

سوال هایی که می توانید از پیش دبستانی بپرسید

 • چگونه از کارهای شما و از وضعیت فرزند خود مطلع می شوم ؟

کودکانی که نیازمند کمک های ویژه هستند.

همه کودکان در پیش دبستانی به جز انتظارات و نیازهای خود بایستی امکان رشد، بازی وفراگیری را داشته باشند. آموزش در پیش دبستانی باید فراگیر و مناسب برای همه کودکان باشد. کودکانی که بنا به دلایل جسمانی یا روحی یا سایر دلایل نیاز به کمک بیشتر دارند بایستی از آن برخوردار شوند.

حق برخورداری از کمک های ویژه در پیش دبستانی، صفحه خانگی سازمان مدارس ( صفحه به زبان سوئدی است). External link, opens in new window.

سوالاتی را که می توانید از خود بپرسید:

 • آیا فرزند من نیازهای خاص دارد و نیازمند کمک و پشتیبانی ویژه می باشد؟

سوال هایی را که می توانید از پیش دبستانی بپرسید:

 • پیش دبستانی چگونه با کودکانی که نیازمند کمک های ویژه و پشتیبانی هستند کار می کند؟
 • پیش دبستانی در زمینه کمکهای ویژه به کودک من چه اقداماتی را انجام می دهد؟
 • پیش دبستانی از چه منابعی برای کمک ویژه به فرزند من استفاده می کند ، به طور مثال ازنظر کارکنان؟

ساختمان های پیش دبستانی

ساختمان و تاسیسات پیش دبستانی ها می تواند بسیار متفاوت نسبت به هم باشد. بعضی از پیش دبستانی ها می توانند اتاق فعالیت، آتلیه یا کارگاه داشته باشند.معمولا قبل از انتخاب پیش دبستانی ها می توان آنها را از نزدیک مشاهده کرد.با این روش می توان تاسیسات پیش دبستانی و محل غذاخوری و خواب کودک را دید و امکانات بازی آنها را مشاهده نمود.

سوال هایی که می توانید از خود بپرسید:

 • درباره امکانات و تاسیسات پیش دبستانی چه چیزی در نظر من و فرزند م دارای اهمیت است؟

سوال هایی که می توانید از پیش دبستانی بپرسید:

 • از تاسیسات خود چگونه استفاده می کنید ؟ بعنوان مثال برای آموزش یا بازی کودکان و یا بعنوان غذاخوری
 • آیا شما اتاق مخصوص فعالیت، آتلیه یا کارگاه دارید؟

فضای بیرونی (حیاط ) پیش دبستانی

فضای بیرونی پیش دبستانی می تواند به سلامتی ، رشد و فراگیری بهتر کودکان کمک کند. بعضی از پیش دبستانی ها دارای حیاط بزرگی هستند . بعضی ها هم حیاط کوچکی دارند. در آن حیاط می توانند جای بازی ، جعبه های ماسه ، تاب و وسایل بازی مخصوص حیاط داشته باشند. پیش دبستانی که دارای حیاط کوچکی است شاید کودکان را به بیرون ، به جنگل و یا محل های بازی در نزدیکی خود می برد.

سوال هایی که می توانید از خود بپرسید:

 • در خصوص حیاط پیش دبستانی چه چیزی برای من و فرزندم حائز اهمیت است؟

سوال هایی که می توانید از پیش دبستانی بپرسید:

 • شما از حیاط خود چگونه استفاده می کنید؟ بعنوان مثال برای آموزش یا بازی ؟
 • آیا بطور معمول کودکان را به جاهایی بیرون از محوطه پیش دبستانی می برید؟ به کجا و چند وقت یکبار این کار را انجام می دهید؟

توصیه های کلی سازمان مسکن در مورد محیط های باز و بودن در فضای آزاد، صفحه خانگی (این صفحه به زبان سوئدی است.)

فعالیت ها، بازی و استراحت در پیش دبستانی

پیش دبستانی ها برای بازی، استراحت و بودن در فضای باز کودکان برنامه های مختلفی دارند. در اینجا به شرح آنها می پردازیم

فعالیت و بازی

به کودکان پیش دبستانی باید بازی آزادانه و فعالیت های سازماندهی شده در داخل و خارج از ساختمان پیش دبستانی ارایه شود. پیش دبستانی ها می توانند برنامه های منظمی در روزهای معینی از هفته داشته باشند . بعنوان مثال رفتن به جنگل و بیرون از پیش دبستانی در روزهای سه شنبه و یا خواندن قصه در هر روز در یک ساعت معین بسیاری از پیش دبستانی ها هم فعالیت های خارج از پیش دبستانی را برنامه ریزی می کنند مانند دیدار از موزه ها و کتابخانه ها.

استراحت

بچه ها عادت دارند که اوقاتی از روز را در پیش دبستانی استراحت کنند یا بخوابند. این بستگی به نیازهای فردی کودک دارد. در بعضی از پیش دبستانی ها کودکان کم سن تر در بیرون از پیش دبستانی در داخل کالسکه می خوابند. در بعضی دیگر از پیش دبستانی ها کودکان روی یک تشک در داخل اتاق استراحت می خوابند. روشهای کارکنان پیش دبستانی ها برای آنکه چگونه کودکان را آرام کنند متفاوت است. بچه های بزرگتر معمولا متمایل به بازیهای آرامتر هستند.

گردش در بیرون از پیش دبستانی

همه پیش دبستانی ها برنامه گردش در خارج از پیش دبستانی دارند اما روشهای آنها متفاوت است. برنامه های عادی پیش دبستانی ها هم در فضای داخل آن ها بسته به سن کودکان با یکدیگر متفاوت است. در برخی از پیش دبستانی ها، زمانی که سرپرستان کودکان آنها را تحویل می دهند، بچه ها از یک ساعت مشخصی به بعد همیشه بیرون هستند. بعضی از آنها کودکان را به جنگل و بعضی هم آنها را به حیاط ویا به محل بازی نزدیک پیش دبستانی می برند.

مراقبت و نگهداری از فرزندتان

شما بعنوان سرپرست کودک می دانید که چه کارهایی را درخانه برای او انجام می دهید بعنوان مثال چه زمانی به دستشویی می رود، پوشک او را چه وقت باید تعویض کرد یا برای حفظ بهداشت او چه باید کرد. حتی عادات بچه را نیز می دانید که بعنوان مثال او برای آرامش در هنگام خواب بایستی پستانک داشته باشد یا اسباب بازی محبوب خود را در بغل بگیرد.

برای آنکه کودک شما در پیش دبستانی راحت باشد، عادات او در خانه را برای پیش دبستانی توضیح دهید و از پیش دبستانی بپرسید که آنها برای کودکان چه برنامه هایی دارند.

سوال هایی را که می توانید از پیش دبستانی بپرسید:

 • یک روز معمولی و یک هفته در پیش دبستانی چگونه می گذرد؟
 • هر چند وقت یکبار به بیرون از پیش دبستانی می روید؟
 • از کدام مناطق و نواحی در نزدیک پیش دبستانی دیدن می کنید؟
 • ساعات خواب کودکان چه زمانی است و چگونه آنها به خواب می روند؟
 • اگر فرزندم به خواب نرود چه اتفاقی می افتد ؟

غذا در پیش دبستانی

در پیش دبستانی ها غذا هم داده می شود. آنها میان وعده، ناهار و گاهی هم صبحانه به کودکان می دهند. غذاهای آنها بایستی متنوع و دارای ارزش غذایی بالایی باشد.

برای تعدادی از پیش دبستانی ها یک آشپزخانه مرکزی بزرگ وجود دارد که پس از پخت غذا در آنجا برای پیش دبستانی ها فرستاده می شود. بعضی از آنها هم آشپز مخصوص به خود دارند که در همانجا غذا را پخت می کنند.

پیش دبستانی ها برنامه های مختلفی برای صبحانه دارند . بعنوان مثال کودک برای صرف صبحانه در ساعت معینی باید به پیش دبستانی بیاید. پیش دبستانی ها در هنگام ناهار نیز به کودکان آموزش می دهند و کودکان را درگیر آموزش و یادگیری می کنند. زمان و تعداد دادن میان وعده ها در پیش دبستانی ها هم متفاوت هستند.

تعدادی از پیش دبستانی ها بیشتر غذاهای گیاهی و سازگار با طبیعت سرو می کنند. همه بچه ها بایستی با توجه به نوع حساسیتی که دارند غذا و مواد غذایی دریافت کنند. امکان دریافت نوع دیگری خوراک متناسب با شرایط کودک به طور مثال اگر بخواهید به فرزندتان خوراک گیاهی داده شود، میان پیش دبستانی ها متفاوت است.

سوال هایی که می توانید از خود بپرسید:

 • چه چیزی در زمینه غذا برای من و فرزندم اهمیت دارد؟

سوال هایی که می توانید از پیش دبستانی بپرسید:

 • چه ساعاتی کودکان غذا می خورند ؟
 • نحوه سرو ناهار در پیش دبستانی چگونه است ؟
 • غذا در کجا پخته می شود؟
 • غذاهای سازگار با محیط زیست (اکولوژیکی یا ارگانیک) هم دارید؟
 • چه امکاناتی برای دریافت خوراک های متفاوت متناسب با شرایط کودک وجود دارد؟ به طور مثال اگر بخواهم که فرزندم مواد غذایی گیاهی دریافت کند.
 • چنانچه فرزندم غذا نخورد چه اقدامی انجام می دهید؟

درباره وعده های غذایی در پیش دبستانی به صفحه خانگی سازمان مواد غذایی مراجعه کنید. (این صفحه به زبان سوئدی است.) External link, opens in new window.

برابری و مساوات در پیش دبستانی ها

همه پیش دبستانی ها باید بر پایه ارزش برابر همه افراد کار و با کودکان بدون توجه به جنسیت، قومیت یا نقصان کارکردی کودک یا فردی که کودک با او در ارتباط است، به طور یکسان رفتار کنند. طبق برنامه کاری پیش دبستانی ها آنها موظف به مقابله با هر نوع تبعیضی در موارد زیربین کودکان هستند:

 • جنسیت
 • هویت یا ابراز جنسی
 • قومیت یا تعلق به یک قوم خاص
 • دین و مذهب و باورهای مشابه آن
 • نقصان کارکردی
 • گرایش جنسی
 • سن و سال

هدف آنست که به کودک امکان مساوی برای رشد و پیشرفت داده شود.

سوال هایی را که می توانید از پیش دبستانی بپرسید:

 • برای مقابله با تبعیض و برقراری مساوات بین جنسیت ها چه اقداماتی انجام می دهید؟

اطلاعات بیشتری را درباره کیفیت پیش دبستانی ها کسب کنید.

در صفحه خانگی کمون شما اطلاعاتی در باره پیش دبستانی های زیر نظر کمون و به طور مثال اطلاعات مربوط به شیوه آموزش ، نحوه تماس با آنها و ارزیابی کیفیت کار آنها وجود دارد. گاهی به نشانی های دیگر هم ارجاع می دهند که در مورد ارزیابی پیش دبستانی های خصوصی و آزاد است. چنانچه کمون ها اطلاعاتی در صفحه خانگی خود نداشته باشند، پیش دبستانی های آزاد در صفحه خانگی خود اطلاعاتی را به شما ارائه می دهند.

مجموع سوال هایی را که می توانید از پیش دبستانی بپرسید.

قبل از انتخاب پیش دبستانی برای فرزند خود می توانید به نشانی زیر مراجعه و مجموعه سوالات خود از آنان را بپرسید.

مجموع سوال هایی را که می توانید از پیش دبستانی بپرسید. (این صفحه