Det här är förskolan

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att utvecklas och lära genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Förskolan är en egen skolform och verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Undervisningen sker under ledning av förskollärare, men det kan också finnas annan personal för att främja barnens utveckling och lärande. Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet.

Personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och utforska. Det gör man till exempel genom att leka, samarbeta, måla, snickra och sjunga. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan.

Om förskolan på andra språk

Vilka går i förskola?

Förskolan är frivillig. Kommunerna ska erbjuda förskola till barn från 1 års ålder:

  • när föräldrarna arbetar eller studerar och
  • när föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga.

Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats under minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Vissa kommuner erbjuder längre vistelsetid för barnen på förskolan.

Vad är allmän förskola?

Kommunerna ska erbjuda allmän förskola till alla barn från och med höstterminen det år som barnet fyller 3 år. Allmän förskola följer skolans läsår och omfattar inte lov och lovdagar. En plats i allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar per år). Verksamheten är frivillig och det är föräldrarna som avgör hur mycket tid de vill utnyttja av de 15 timmarna varje vecka.

Kommunerna ska dessutom erbjuda förskola till barn i behov av särskilt stöd.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och att barn erbjuds plats. Fristående förskolor är ett alternativ till den kommunala verk­samheten.

Det är kommunerna som godkänner fristående förskolor och ansvarar också för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Senast uppdaterad 28 maj 2020