Innehåll på denna sida

در بارۀ کودکستان

Dari (PRS)

کودکستان برای کودکانی است که بین یک تا شش سال عمر دارند. کودکستان باید برای همه کودکانی که به آنجا می روند دلپذیر، امن و آموزنده باشد.

کودکستان باید فعالیت های ترغیب کننده و انکشافی را برای کودک شما ارائه کند و برای شما به عنوان سرپرست کودک این امکان را فراهم نماید تا بتوانید زندگی خانوادگی را با کار یا آموزش ترکیب نمایید.

کودکستان اساس آموزش تا پایان عمر را می گذارد

کودکستان نخستین مرحله است در سیستم آموزشی سویدن و باید اساس آموزشی را بگذارد که تا پایان زندگی ادامه می یابد. کودکان در کودکستان این امکان را بدست می آورند تا به تنهایی و در گروه ها و همراه با بزرگسالان رشد نموده و از طریق بازی، جستجو و ایجادگری رشد نمایند و بیآموزند.

تدریس توسط مربی های کودکستان پیشبرده می شود، اما ممکن است کارمندان دیگری نیز وجود داشته باشند مانند مراقب کودک که به رشد و آموزش کودکان کمک می نمایند.

کارمندان کودکستان (ویب سایت به سویدنی می باشد) External link, opens in new window.

همه کودکستان ها بر اساس قانون آموزش و برنامۀ آموزشی کودکستان فعالیت می نمایند

همه کودکستان ها باید از قانون آموزش و برنامۀ آموزشی کودکستان پیروی نمایند.

در قانون آموزش یک فصل ویژه برای کودکستان وجود دارد. در آن از جمله اینها موجود اند:مقررات در مورد هدف آموزش، این که چه زمانی باید به کودکان پیشنهاد شمولیت به کودکستان ارائه گردد، محیط و گروه های کودکان و آنچه که برای حمایت ویژه و جلسات ارزیابی عملکرد اعتبار دارد.

آنچه را که کودکان حق دارند در جریان شمولیت خود در کودکستان بدست بیآورند، توسط برنامۀ آموزشی کودکستان تشریح می گردد. این به طور مثال می گوید آموزش در کودکستان باید به شیوه های دموکراتیک پیش برده شود و کودکان باید اجازه داشته باشند بازی نمایند و بتوانند بالای برنامۀ روزمرۀ خود تاثیرگذار باشند.

در برنامۀ آموزشی کودکستان همچنان گفته شده است که مراقبت، رشد و آموزش باید یک کُل را تشکیل بدهند. از آن جایی که رشد و آموزش کودک همیشه جریان دارد باید تدریس برنامه ریزی شده باشد و یا هم خود به خود ایجاد شود. کودک شما باید از طریق تدریس در کودکستان امکان رشد را در بخش های مختلف بدست بیآورد. از جمله زبان، ریاضی، صحت و رشد پایدار. همچنان کودکستان باید با شما به عنوان سرپرست نیز همکاری نماید.

برنامۀ آموزشی کودکستان در ویب سایت ادارۀ کُل مکاتب (ویب سایت به سویدنی) External link, opens in new window. می باشد. External link, opens in new window.

حق شمولیت به کودکستان در ویب سایت ادارۀ کُل مکاتب (ویب سایت به سویدنی می باشد) تماس با شما به External link, opens in new window. عنوان سرپرست (ویب سایت به سویدنی می باشد) External link, opens in new window.

بازی در کودکستان مهم می باشد

در تمام آموزش در کودکستان، بازی دارای نقش مرکزی می باشد، هم در بازی های آنی کودکان و هم در بازی های که توسط کارمندان معرفی می گردند. کودکان می توانند در بازی ها از جمله به کار روی تاثیرگذاری بپردازند و تخیل، خلاقیت و توانایی خود را برای همکاری و ارتباط توسعه بدهند.

مراقبت، رشد و آموزش

در کودکستان باید مراقبت، رشد و آموزش یک کُل را تشکیل بدهند. همه کودکان باید بتوانند با هم ملاقات کنند و یکجا با هم بازی نموده و بیآموزند. تدریس باید

برنامه ریزی شده یا آنی باشد زیرا رشد و آموزش کودک همیشه صورت می گیرد. کودکان باید بتوانند از طریق تدریس امکان رشد در بخش های مختلف مانند زبان، ریاضی، صحت و رشد پایدار را بدست بیآورند. یک وظیفۀ مهم کودکستان ایجاد مصئونیت برای کودکان و کارمندان نیز می باشد. به همین دلیل باید کودکستان با والدین همکاری کند.

کودکستان با ارزش های اساسی کار می کند

کودکستان باید اساس فهم و درک دموکراسی را نزد کودکان ایجاد نماید. یعنی از جمله این که کودکان دارای حق مشارکت و تاثیرگذاری بوده و به پذیرش مسئولیت برای اعمال خود، آغاز می نمایند. کودکان می توانند در کودکستان توانایی های خود مانند همدلی و همدردی با دیگران را تقویت نمایند. همه کودکان باید دارای امکانات و شرایط یکسان باشند تا بتوانند توانایی ها و علاقمندی های خود را انکشاف بدهند. کودکستان همچنان باید برای تساوی حقوق میان دختران و پسران نیز کار کند.

رشد زبان

کودکان می توانند در کودکستان زبان سویدنی را تقویت نمایند. کودکانی که به غیر از سویدنی زبان مادری دیگری دارند باید بتوانند آن زبان ها را نیز تقویت نمایند. کودکانی که می توانند زبان مادری خود را تقویت نمایند، امکانات بهتری را برای آموزش زبان سویدنی نیز دارا می باشند. برای کودکان باید یک محیط ترغیب کننده زبانی فراهم ساخته شود. از جمله از طریق گوش دادن به خوانش متن به صدای بلند و همچنان صحبت در مورد متن ها.

کودکان ناشنوا، کودکان دارای معلولیت شنوایی و کودکانی که نظر به دلایل دیگر به زبان اشاره ضرورت دارند، باید بتوانند برای تقویت زبان خود در زبان اشارۀ سویدنی، حمایت دریافت نمایند.

کودکان که مربوط اقلیت های ملی می شوند باید بتوانند در رشد زبان اقلیت ملی خود، حمایت دریافت کنند. آنها همچنان برای رشد هویت فرهنگی خود نیز باید حمایت بدست بیآورند. اقلیت های ملی سویدن عبارتند از یهود ها، رومن ها، سامی های بومی، فنلندی های سویدنی و توراندالیانی ها. کودکانی که در یک منطقۀ اداری برای فنلندی ها، مینکلی ها یا سامی زندگی می کنند، همچنان حق دارند تا به طور کامل یا محدود شامل کودکستان های شوند که به این زبان های اقلیت ها فعالیت دارند.

حق رشد زبان اقلیت ملی در کودکستان، ویب سایت ادارۀ کُل مکاتب (ویب سایت به سویدنی می باشد)

ریاضی، علوم طبیعی و تخنیک

کودکان می توانند در کودکستان به مطالعۀ ریاضی، علوم طبیعی و تخنیک بپردازند. آنها می توانند این کار را از طریق بررسی و تفکر، مثلاَ در مورد اصطلاحات مختلف و موضوعات روزمره انجام بدهند. همچنان کودکان باید بتوانند مهارت های دیجیتال خود را نیز رشد داده و در رابطه به تکنالوژی دیجیتال منتقد بودن و مسئولیت پذیری را بیآموزند.

چه کسانی به کودکستان می روند؟

شمولیت به کودکستان داوطلبانه است اما کمون های محل زیست باید از یک سالگی ببعد کودکان را به کودکستان دعوت نماید

  • زمانی که سرپرست ها کار می کنند یا درس می خوانند
  • زمانی که سرپرست ها بیکار اند یا در مرخصی والدین بسر می برند
  • هرگاه کودک خودش نظر به وضیعت خانواده نیاز داشته باشد

برای کودکان افراد بیکار یا افرادی که در مرخصی والدین بسر می برند باید حد اقل سه ساعت در روز یا 15 ساعت در هفته (در کودکستان) جا داده شود. برخی شهرداری ها بیشتر از این مقدار زمان جا می دهند.

علاوه بر آن شهرداری های محل زیست باید برای همه کودکان در همان سالی که آنها

  • سه ساله می شوند (سه ساعت در روز)در کودکستان جا بدهند
  • کودکانی که نظر به مشکلات جسمی، روحی یا دلایل دیگر برای رشد خود به حمایت ویژه ضرورت دارند.

اگر برای کودک شما شامل کودکستان نمی باشد، از خزان همان سالی که او سه ساله می شود، کمون یا شهرداری محل زیست شما باید برای کودک تان در کودکستان جا بدهد

  • اگر کودک شما در خارج از کشور تولد شده و از پنج سال به این طرف در سویدن اقامت دارد
  • اگر شما به عنوان سرپرست متولد خارج از کشور هستید اما در حال حاضر در سویدن ساکن هستید و حد اکثر از پنج سال قبل در اینجا اقامت دارید.

شهرداری محل زیست باید از همان تاریخی که کودک تان می تواند در زودترین فرصت شامل کودکستان شود، برایش یک ماه جا ریزرف کند. شما حق دارید به جا پیشنهاد شده جواب رد بدهید. اگر کودک شما به کودکستان آغاز نمی کند باید تا زمانی که کودک تان پنج ساله می شود، قبل از هر فصل خزان برایش شمولیت به کودکستان پیشنهاد شود.

چه زمانی کودک حق دارد شامل کودکستان شود؟ ویب سایت ادارۀ کُل مکاتب (ویب سایت به سویدنی می باشد External link, opens in new window.

فیس/ هزینه شمولیت در کودکستان چقدر است؟

525 ساعت در سال، از ترم خزانی همان سالی که کودک سه ساله می شود، رایگان می باشد. برای اوقات بیشتر از این ساعت ها شما که سرپرست کودک هستید، پول می پردازید.

این کمون محل زیست یا تنظیم کنندۀ فعالیت های کودکستان است که تعین می کند فیس/ هزینۀ شمولیت در کودکستان چقدر باید باشد. فیس/ هزینه بستگی دارد به مقدار درآمد سرپرست کودک. اما برای این که فیس/ هزینه چقدر زیاد می تواند باشد، یک حد وجود دارد. این حداکثر مبلغ قابل پرداخت، نامیده می شود.

کدام مصارف می تواند در کودکستان وجود داشته باشد؟ ویب سایت ادارۀ کُل مکاتب (ویب سایت به سویدنی است)

کودکستان های شهرداری و مستقل

کودکستان های شهرداری و مستقل، هر دو وجود دارند. اگر کودکستان مربوط شهرداری باشد، شهرداری مسئول آن است. در یک کودکستان مستقل، مقام مسئول می تواند مثلاَ یک شرکت سهامی، یک موسسه یا یک انجمن باشد. برای کودکستان های مستقل و کودکستان های شهرداری عین مقررات اعتبار دارد.

شهرداری محل زیست مسئولیت دارد تا

  • برای کودکانی نیازمند در داخل شهرداری در کودکستان ها جا وجود داشته باشد
  • برای کودکان در کودکستان جا پیشنهاد شود
  • بررسی نماید تا همه فعالیت ها، شرایط برای کیفیت خوب و مصئونیت را تکمیل نمایند.

ادارۀ تفتیش، مسئولیت پذیری کودکستان های شهرداری را برای فعالیت های کودکستان و شرایط موجود در آنجا را بررسی می کند.

اهداف تعلیمی و تربیتی در کودکستان

کودکستان های می توانند دارای اهداف مختلف تعلیمی و تربیتی باشند یا از آنها الهام گرفته باشند. به این معنی که آنها از افکار بنیادی مختلف در مورد انسان و چگونگی آموزش کودک در فعالیت های روزانه، سرچشمه می گیرند. بدون در نظر داشت

اهداف تعلیمی و تربیتی باید همه کودکستان ها براساس برنامۀ آموزشی کودکستان فعالیت نمایند.

اهداف تعلیمی و تربیتی در کودکستان (ویب سایت به زبان سویدنی است) External link, opens in new window.

تقاضا برای شمولیت به کودکستان

شهرداری محل زیست شما در مورد کودکستان های شهرداری معلومات دارد. برای بدست آوردن معلومات در مورد چگونگی تقاضا برای شمولیت در یک کودکستان شهرداری به شهرداری محل زیست تان مراجعه نمایید. اگر می خواهید کودک تان شامل یک کودکستان مستقل شود باید با همان کودکستان تماس بگیرید.

کودکستان ها را یافته و مقایسه کنید

زمانی که می خواهید برای کودک تان کودکستان را انتخاب کنید، به عنوان یک سرپرست چه چیزی برای تان زیاد مهم می باشد؟ ما در مورد آنچه که ممکن است مفید باشد آن را به یاد داشته باشید و همچنان پیشنهادات و سوال های که می توانید آنها را از خود یا کودکستان بپرسید، برای تان معلومات جمع آوری نموده ایم.

معلومات و راهنمایی در زمانی که می خواهید کودکستان را یافت و مقایسه کنید (ویب سایت به سویدنی است)

کودکستان برای کودک شماست

فلم: کودکستان برای کودک شماست (زمان 5:15 دقیقه)

رفتن به کودکستان چگونه است و کودک شما در آنجا چه چیزی را می تواند بیآموزد؟ در این فلم امیر را در جریان یک روزعادی در کودکستان تعقیب می کنیم. این فلم برای کسانی است که دارای فرزندانی می باشند که در سن کودکستان قرار دارند و در گذشته با کودکستان های سویدن در تماس نبوده اند. در اینجا می توانید به سوال های معمولی در مورد کودکستان جواب دریافت کنید.