Innehåll på denna sida

برنامه هتل، رستوران و نانوایی

Persiska (PES)

برنامه bageri och restaurang ,hotell för Programmet برای افرای مانند شما
است که می خواهند در زمینه آشپزی، نانوایی و خواربارفروشی کار کنند.
به عالوه اگر شما دوست دارید در زمینه مهمانداری در هتل ها و رستوران ها
کار کنید، می توانید این برنامه را انتخاب نمایید.
شما باید از کار در قسمت خدمات لذت ببرید و دوست داشته باشید که با افراد
مختلف برخورد کنید.

شما موارد زیر را در این برنامه خواهید آموخت.

آشپزی، نانوایی و پذیرایی را خواهید آموخت.
نحوه رسیدگی به امور خواربارفروشی و کار در آشپزخانه های مختلف را یاد
خواهید گرفت.
در این برنامه شما با بهداشت شخصی، تغذیه، رژیم های غذایی خاص و
پذیرایی مشروبات الکلی آشنا خواهید شد.
روی تکالیف مختلف کار خواهید کرد تا برای کار در هتل ها آموزش ببینید.
کار با دیگران و ارائه خدمات عالی به مشتریان و مهمانان را تمرین خواهید کرد.
مسائل محیط کار در این برنامه اهمیت دارند تا اطمینان حاصل شود که شما در
آینده حین کار آسیب نخواهید دید و سالم خواهید بود.