Plugga eller gör praktik utomlands under gymnasietiden

Att studera utomlands ger dig möjligheter att lära dig mer om ett annat lands kultur, språk och samhälle och att skaffa dig nya erfarenheter. Det finns många möjligheter för dig som vill studera eller göra din praktik i ett annat land.

Gymnasiestudier i ett annat nordiskt land

Du kan läsa hela eller en del av din gymnasieutbildning i ett annat nordiskt land.

Länderna inom Norden har ett avtal som ger personer från de andra nordiska länderna tillgång till utbildning på gymnasienivå på samma villkor som landets egna medborgare.

Mer information på Nordiska ministerrådets webbplats, Info Norden:

Mer information på Nordiska ministerrådets webbplats, Info Norden:

Ett år i Frankrike, Spanien eller Tyskland/Österrike

Universitets- och högskolerådet har Ettårsprogram för att ge svenska gymnasieelever möjlighet att studera ett läsår i Frankrike, Spanien eller Tyskland. Meningen med programmen är att eleverna ska förbättra sina språkkunskaper och få en ökad förståelse för andra europeiska kulturer.

Ett år i Frankrike
Ett år i Frankrike ger möjlighet att studera ett läsår i Frankrike för elever i gymnasieskolans årskurs 1 och 2.

Studera i Frankrike, Universitets- och högskolerådets webbplats utbyten.se Länk till annan webbplats.

Ett år i Spanien
Ett år i Spanien ger möjlighet att studera ett läsår i Spanien för elever i gymnasieskolans årskurs 1 och 2.

Studera i Spanien, Universitets- och högskolerådets webbplats utbyten.se Länk till annan webbplats.

Ett år i Tyskland/Österrike
Ett år i Tyskland/Österrike ger möjlighet att studera ett läsår i Tyskland eller Österrike för elever i gymnasieskolans årskurs 1 och 2.

Studera i Tyskland/Österrike, Universitets- och högskolerådets webbplats utbyten.se Länk till annan webbplats.

Praktik/apl (arbetsförlagt lärande) utomlands

På alla yrkesprogram ingår det arbetsplatsförlagt lärande, apl. Att göra apl utomlands är något som blir allt vanligare. Skolor och organisationer kan söka bidrag för att kunna erbjuda sina elever apl utomlands. Programmet heter Atlas praktik. Vill du göra apl utomlands, fråga skolorna du är intresserad av att gå på vilka möjligheter de erbjuder.

Atlas praktik, Universitets- och högskolerådets webbplats utbyten.se Länk till annan webbplats.

Läs dina två sista år på gymnasiet på UWC - United World Colleges

United World Colleges bygger på idén att skapa internationell förståelse genom att sammanföra ungdomar från hela världen.

Svenska kommittén för UWC delar årligen ut stipendier till mellan åtta och tio unga svenskar. På UWC läser eleverna International Baccalaureate (IB). Skolorna är internat och eleverna delar rum med skolkamrater från andra länder.

Läs mer om International Baccalaureate (IB) Länk till annan webbplats.

United World Collages webbplats Länk till annan webbplats.

 Förbered återkomsten redan innan du åker

För att du ska få stor nytta som möjligt av dina utlandsstudier när du kommer hem till Sverige igen, är det några saker som du kan tänka på redan innan du åker utomlands.

Oavsett om du åker utomlands direkt efter grundskolan eller senare under gymnasietiden, är det bra att prata med din rektor eller studie- och yrkesvägledaren på din gymnasieskola om dina planer.

Ta reda på så mycket som möjligt om den utländska utbildningen innan du åker. Hur ser skolsystemet ut? Hur ser betygssystemet ut? Universitets- och Högskolerådet (UHR) kan bistå med viss information, men undersök först om din gymnasieskola har information. UHR kan också vara till hjälp när det gäller att värdera olika länders utbildningar. Om du åker med en organisation, undersök om den har information om utbildningen du ska gå.

Tänk igenom vilket syfte du har med ditt utlandsår. Är det en viktig period för personlig utveckling eller har du också ambitionen att plugga hårt? Vilket program du läser på i Sverige och vilka kurser du studerar utomlands spelar roll för vilka möjligheter du har att tillgodoräkna dig kurser när du kommer hem. Innan du åker kan du ta reda på vilka kurser du eventuellt skulle kunna tillgodoräkna dig. Vilka kurser du faktiskt kan tillgodoräkna dig bedömer rektorn när du kommit tillbaka.

Innan du lämnar din utländska skola, se till att du har fått skriftlig dokumentation över de kurser som kan bli aktuella för tillgodoräknande. Kursplaner och uppgift om kursernas omfattning är viktig information, liksom betyg och intyg från lärare.

Tänk på att du behöver vara behörig för att börja gymnasieskolan

Om du åker utomlands direkt efter årskurs 9 och ska påbörja ett svenskt gymnasieprogram när du kommer hem till Sverige igen, krävs det att du är behörig till gymnasieskolan för att du ska kunna påbörja dina gymnasiestudier. Vilka regler som gäller för behörighet kan du läsa mer om här:

Behörighetsregler till gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Du kan inte använda utländska betyg till att konkurrera om plats

Om det är fler som har sökt en gymnasieutbildning än det finns platser måste skolan göra ett urval bland de sökande. Urvalet görs i huvudsak på betygen från grundskolan. Betyg från en utländsk skola kan inte jämföras med svenska grundskolebetyg. Gymnasieskolan har dock skyldighet att sätta av några platser för elever som fått betyg som inte utan vidare kan jämföras med betygen från svensk grundskola.

Du som påbörjat studier på gymnasieskolan har rätt att avsluta dem

Du har rätt att fullfölja ett program i den svenska gymnasieskolan om du har påbörjat det. Rätten att fullfölja utbildningen gäller dock endast efter ett års studieuppehåll för studier utomlands.

Tillgodoräkna dig dina utlandsstudier

Eftersom gymnasieskolan består av kurser, är det kurser som kan komma i fråga för tillgodoräknade. Att tillgodoräkna sig en kurs betyder att du inte behöver läsa kursen igen utan kan räkna in kursen du redan har läst, utomlands, i din examen. Man kan inte med automatik tillgodoräkna sig ett helt läsår. När du tillgodoräknar dig en kurs får du betyget E.

Du kan tillgodoräkna dig en kurs och få betyget E om:

1. du har betyg eller intyg som visar att du genom studier i utlandet eller på annat sätt har skaffat dig sådana kunskaper som behövs för betyget E, och

2. kursen anordnas av skolan.

Det är rektorn på den gymnasieskola som du kommer till i Sverige som ska bedöma om du kan tillgodoräkna dig kurser som du har läst utomlands.

Prövning för att få betyg

Du har rätt att gå igenom prövning på din skola i alla kurser som ingår i din utbildning. Det betyder att du visar att du har de kunskaper som krävs för ett visst betyg. Vid en prövning kan du få betyget A-E på kursen.

Under gymnasietiden har du bara rätt att göra prövning om du inte har ett svenskt betyg på kursen eller har fått betyget F på den. Om din rektor utifrån dina betyg, intyg

Även om du inte går igenom en gymnasieutbildning i Sverige som elev, kan du skaffa dig ett examensbevis från den svenska gymnasieskolan genom att gå igenom prövning i kurser som sammantagna utgör ett nationellt program.

För att börja på högskolan behöver du ha rätt behörighet

För att få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha ett examensbevis från den svenska gymnasieskolan och ha läst de kurser som krävs för grundläggande behörighet eller ha ett motsvarande examensbevis från en utländsk utbildning.

Universitets- och högskolerådet har information om vad som gäller om du har utländska gymnasiebetyg

Har du utländskt gymnasiebetyg? (studera.nu) Länk till annan webbplats.

International baccalaureate – IB, ett program som finns i hela världen och ger behörighet att studera på högskolan i Sverige

Du och din familj kanske planerar att bo en del av din studietid utomlands. Om du har gått ett ett IB-program utomlands kan du fortsätta på en IB-skola i Sverige och ta en IB-examen. I Sverige finns ca 30 skolor som erbjuder ett IB-program.

Information om international baccalaureate - IB Länk till annan webbplats.

Bo utomlands en längre tid

Funderar du på hur du ska ordna skolgången för ditt barn när du ska bo och arbeta utomlands? Här får du information om svensk utbildning i utlandet som får statsbidrag. Det är endast sådan utbildning som står under tillsyn av Skolinspektionen och följs upp och utvärderas av Skolverket.

Svensk utbildning utomlands

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till en kostnadsfri utbildning. Om du och dina barn väljer att flytta eller vistas utomlands under en längre period upphör skolplikten och därmed rätten till utbildning.

Svenska utlandsskolor och distansinstitut tar ut elevavgifter. Avgifterna varierar mellan utbildningarna. Ta kontakt med den som anordnar utbildningen om du har frågor om avgifterna.

Former av utbildning utomlands

Det finns olika former av svensk utbildning i utlandet:

 • Svenska utlandsskolor
 • Distansundervisning
 • En svensk sektion vid en utländsk skola
 • Kompletterande svensk undervisning

Svenska utlandsskolor

Svenska utlandsskolor är till för barn och ungdomar som bor i utlandet med minst en av sina vårdnadshavare. Utbildningen motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt, gymnasieskolan.

De svenska utlandsskolorna är berättigade till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1-6. I vissa fall även för högstadiet årskurserna 7-9 och gymnasieskolan 1-3. De utlandsskolor som får statsbidrag finns i följande länder:

 • England
 • Frankrike
 • Kenya
 • Mocambique
 • Portugal
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

Undervisning och betyg

Undervisning på utlandsskolor motsvarar så långt det är möjligt den som elever får i Sverige. Skolorna följer de svenska läroplanerna och undervisningen är på svenska. Svenska utlandsskolor som får statsbidrag har rätt att sätta betyg.

Uppföljning, utvärdering och tillsyn

Skolinspektionen har tillsyn över den verksamhet som får statsbidrag. Skolverket svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Det finns andra skolor som kallar sig svenska utlandsskolor och andra utbildningar som varken får statsbidrag eller har rätt att sätta betyg enligt svensk lag. Sådana skolor står inte under svensk statlig uppföljning, utvärdering och tillsyn. Svenska ambassader och konsulat i utlandet kan ge information om sådana skolor.

Svenska utlandsskolor - adresser i Europa

Svenska utlandsskolor - adresser i Europa

England, London
Swedish School Society in London Ltd
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i London Länk till annan webbplats.

Frankrike, Paris
Svenska skolföreningen i Paris
Reguljär undervisning, förskola, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Paris Länk till annan webbplats.

Portugal, Lissabon
Svenska skolföreningen i Lissabon
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Lissabon Länk till annan webbplats.

Spanien, Fuengirola
Svenska skolföreningen på Costa del Sol
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Fuengirola Länk till annan webbplats.

Spanien, Gran Canaria
Svenska skolan/Colegio Sueco, Rocas Rojas
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan på Gran Canaria Länk till annan webbplats.

Spanien, Madrid
Skandinaviska Skolföreningen
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Skandinaviska skolföreningen Madrid Länk till annan webbplats.

Spanien, Marbella
Svenska skolan Marbella
Reguljär undervisning, år 1-6
Handledning för åk 7 - 9 och gymnasiet som läser på distans.

Svenska skolan i Marbella Länk till annan webbplats.

Spanien, Teneriffa
Svenska skolan Teneriffa
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6. Handledning för åk 7-9 som läser på distans.

Svenska skolan på Teneriffa Länk till annan webbplats.

Spanien, Torrevieja
Skandinaviska skolan Costa Blanca
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6. Handledning för åk 7-9 som läser på distans.

Skandinaviska skolan Costa Blanca Länk till annan webbplats.

Spanien, Palma de Mallorca
Svenska skolan
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1- 9.

Svenska skolan på Mallorca Länk till annan webbplats.

Tyskland, Berlin
SSB Schwedische Schule in Berlin GmbH
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Berlin Länk till annan webbplats.

Österrike, Wien
Svenska skolföreningen i Wien
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Wien Länk till annan webbplats.

Svenska utlandsskolor - adresser i Europa

England, London
Swedish School Society in London Ltd
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i London Länk till annan webbplats.

Frankrike, Paris
Svenska skolföreningen i Paris
Reguljär undervisning, förskola, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Paris Länk till annan webbplats.

Portugal, Lissabon
Svenska skolföreningen i Lissabon
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Lissabon Länk till annan webbplats.

Spanien, Fuengirola
Svenska skolföreningen på Costa del Sol
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Fuengirola Länk till annan webbplats.

Spanien, Gran Canaria
Svenska skolan/Colegio Sueco, Rocas Rojas
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan på Gran Canaria Länk till annan webbplats.

Spanien, Madrid
Skandinaviska Skolföreningen
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Skandinaviska skolföreningen Madrid Länk till annan webbplats.

Spanien, Marbella
Svenska skolan Marbella
Reguljär undervisning, år 1-6
Handledning för åk 7 - 9 och gymnasiet som läser på distans.

Svenska skolan i Marbella Länk till annan webbplats.

Spanien, Teneriffa
Svenska skolan Teneriffa
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6. Handledning för åk 7-9 som läser på distans.

Svenska skolan på Teneriffa Länk till annan webbplats.

Spanien, Torrevieja
Skandinaviska skolan Costa Blanca
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6. Handledning för åk 7-9 som läser på distans.

Skandinaviska skolan Costa Blanca Länk till annan webbplats.

Spanien, Palma de Mallorca
Svenska skolan
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1- 9.

Svenska skolan på Mallorca Länk till annan webbplats.

Tyskland, Berlin
SSB Schwedische Schule in Berlin GmbH
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Berlin Länk till annan webbplats.

Österrike, Wien
Svenska skolföreningen i Wien
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Wien Länk till annan webbplats.

Svenska utlandsskolor - adresser i Afrika

Svenska utlandsskolor - adresser i Afrika

Kenya, Nairobi
The Swedish School Association of Kenya
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Nairobi Länk till annan webbplats.

Mocambique, Maputo
Skandinaviska skolan i Maputo
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9.

Skandinaviska skolan i Maputo Länk till annan webbplats.

Svenska utlandsskolor - adresser i Afrika

Kenya, Nairobi
The Swedish School Association of Kenya
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Nairobi Länk till annan webbplats.

Mocambique, Maputo
Skandinaviska skolan i Maputo
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9.

Skandinaviska skolan i Maputo Länk till annan webbplats.

Elevavgifter

Alla svenska utlandsskolor tar ut en elevavgift. Skolan informerar om avgiften. Utlandsskolor finansierar undervisningen framför allt med avgifter och statsbidrag. Bidraget går till skolan - inte till vårdnadshavarna – och skolan får använda bidraget fritt för att täcka kostnaderna för utbildningen. Läs mer om hur du kan söka statsbidrag för elevavgiften för ditt barn (?).

Statsbidrag för svenska utlandsskolor inför 2023, skolverket.se Länk till annan webbplats.

Distansundervisning från utlandet

Distansundervisningen gör det möjligt för barn och ungdomar att fullfölja sina studier när ni bor i utlandet. Här finns information om den distansundervisning i årskurserna 6-9 vid grundskolan eller i gymnasieskolan som får statsbidrag.

Undervisning och betyg

Grundskola

Sofia Distansundervisning har undervisning i alla ämnen i grundskolans årskurser 6- 9. Elever kan även läsa enstaka ämnen. Eleven får betyg utifrån gällande kursplaner och kunskapskrav för åk 6-9.

Sofia Distansundervisning på webbplatsen sofiadistans.se Länk till annan webbplats.

Statsbidrag för distansundervisning 2023, skolverket.se Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola

Hermods AB samordnar distansutbildningen för gymnasieskolan. Under läsåret 2022/2023 finns det följande program att välja mellan:

 • Naturvetenskapliga programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Humanistiska programmet

Hermods distansgymnasium på webbplatsen hermods.se Länk till annan webbplats.

Statsbidrag för distansundervisning 2023, skolverket.se Länk till annan webbplats.

Elevavgifter

Det finns fastställda avgifter beroende på vilken utbildning, ämne eller kurs eleven läser. De som anordnar distansundervisningen informerar om avgifterna

En svensk sektion vid en utländsk skola

Så kallade svenska sektioner finns vid vissa internationella skolor i utlandet. Där kan svenska elever få undervisning i svenska och om Sverige. Skolan har godkänts av svenska regeringen att bedriva undervisning vid svenska sektionen.

Vem kan delta i undervisningen?

Undervisningen är till för svenska elever som går på en internationell skola i utlandet. Det krävs också att en av vårdnadshavarna är svensk medborgare. Vårdnadshavare ansöker om plats för sitt barn direkt hos skolan.

Undervisning och betyg

På en svensk sektion följer eleverna den aktuella skolans styrdokument. Kontrollera med skolan hur betygssättningen sker och vilka betyg eleven kan få.

Vad kostar undervisningen?

Kontakta skolan för att få information om eventuella elevavgifter.

Kompletterande svensk undervisning

Svenska barn och ungdomar som bor i utlandet har möjlighet att få kompletterande undervisning i svenska och om Sverige. Sådan undervisning ges ofta av skolföreningar i utlandet. En skolförening kan bildas av till exempel föräldrar.

Eleverna får sin huvudsakliga utbildning vid en nationell eller internationell skola. Undervisning i svenska språket och om Sverige kompletterar utbildningen. Undervisningen har en egen fastställd kursplan. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan. Eleverna får inga betyg.

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning 2023, skolverket.se Länk till annan webbplats.

Elevavgifter

Skolföreningarna bestämmer avgifternas storlek.

Europaskolor

Europaskolor är till för barn till vårdnadshavare som arbetar vid en EU-institution. Europaskolor finns i sju länder. Det finns svenska sektioner vid skolorna i Bryssel och Luxemburg.

Vem kan gå på en Europaskola?

Europaskolor tar i huvudsak emot barn till svenska vårdnadshavare som har anställning vid de olika EU-institutionerna.

Undervisning och betyg

Undervisningen vid Europaskolorna sker enligt skolformens egna styrdokument. Skolgången börjar på förskolan då barnen är mellan 4-5 år och fortsätter sedan på Primärstadiet (årskurs 1- 5) och därefter på Sekundärstadiet (årskurs 1 – 7). Sekundärstadiet motsvarar årskurs 6-9 i grundskolan samt 1-3 i gymnasieskolan i Sverige. Studierna på Sekundärstadiet leder till Baccalauréat Européen som är en europeisk studentexamen. Alla länder inom EU erkänner denna examen som ger tillträde till högskola och universitet.

Europaskolornas webbplats (eursc.org) Länk till annan webbplats.

Elevavgifter

Europaskolorna tar inte ut några elevavgifter men vårdnadshavare betalar för läromedel, skolskjuts och skolmat.

Planera inför återvändandet till Sverige

Det är viktigt att ni i god tid planerar för återvändandet tillsammans med den kommun dit ni flyttar. Det kan även vara bra att kontakta den skola som du önskar att ditt barn ska gå i. Eleven har rätt till utbildning vid återkomsten men detta innebär inte garanterat en plats i samma skola eller klass som tidigare.

Om du bor länge utomlands bör du vara särskilt noga med att barnen får kunskaper i svenska genom att exempelvis läsa svenska vid en svensk utlandsskola, distansstudier eller annan kompletterande svensk undervisning. Se dessutom till att du får dessa studier i svenska dokumenterade.

Senast uppdaterad 03 april 2023